Wideoszkolenie

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wideo
Z tego odcinka dowiesz się m.in.:
• kto jest podatnikiem w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami,
• kto jest właścicielem w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
• w jakiej wysokości opodatkować współwłaścicieli nieruchomości,
• kiedy podatnikiem może być najemca nieruchomości,
• kto i w jakiej wysokości ponosi opłaty we wspólnocie mieszkaniowej,
• na kim ciąży obowiązek ponoszenia opłat w spółdzielni mieszkaniowej,
• czy mieszkaniec spółdzielni mieszkaniowej jest obowiązany do wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK