Wideoszkolenie

Spis z natury – praktyczne wskazówki

Wideo
UWAGA!
Z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono zmiany do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (m.in. art. 16f). Nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10 000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów (zarówno w ustawie o PIT, jak i ustawie o CIT) – Dz.U. z 2017 r. poz. 2175.

Z tego odcinka dowiesz się m.in.:
• w jakich terminach i jakimi metodami przeprowadza się inwentaryzację,
• jaka jest częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji,
• jaką metodą inwentaryzuje się środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK