Wideoszkolenie

Nowe Prawo Wodne 2017 – kompendium obowiązujących przepisów

Z tego odcinka dowiesz się m.in.:
• jakie są organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami,
• na czym polega centralizacja zarządzania zasobami wodnymi,
• kto po zmianach będzie dokonywał przeglądu obszarów i granic aglomeracji,
• kto będzie ustalał wysokość opłat za usługę wodną za „zmniejszanie naturalnej retencji”,
• kto ma możliwość zawierania porozumień dot. cieków wodnych,
• kogo pozbawiono zadania związanego z wydawaniem pozwoleń wodno prawnych,
• kogo pozbawiono zadania związanego z wydawaniem decyzji w sprawie linii brzegu.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK