Poradnik Rachunkowości Budżetowej 8/2015, data dodania: 04.08.2015

Korespondencja pracodawca - pracownik

Pisma kierownika jednostki adresowane do pracownika w przeważającej części dotyczą kwestii zatrudniania i wynagradzania za pracę. Tego rodzaju pisma mają charakter zróżnicowany. Z uwagi na różnorodność poruszanego zagadnienia i szeroki jego merytoryczny zakres w tej części Poradnika uwagę skupiono na pismach redagowanych przez pracownika naliczającego wynagrodzenia (ewentualnie pracownika prowadzącego sprawy kadrowe). Należy mieć na uwadze, że zatrudnienie pracownika powoduje powstanie szeregu obowiązków po stronie pracodawcy. Mogą mieć one charakter czynności jednorazowych (związanych z nawiązywanym stosunkiem pracy) lub obowiązków stałych (obciążających pracodawcę przez cały okres pozostawania pracownika w zatrudnieniu).

Wzór 1. Informacja o przekroczeniu górnej granicy dochodu przedziału skali podatkowej

infoRgrafika

 

Wzór 2. Informacja o dokonaniu korekty dokumentów rozliczeniowych w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

infoRgrafika

 

Wzór 3. Informacja o przekroczeniu przez pracownika kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

infoRgrafika

infoRgrafika

 

Wzór 4. Informacja o przyznaniu dodatku szkoleniowego należnego opiekunowi praktyki zawodowej

infoRgrafika

 

Wzór 5. Informacja o kwocie pozostałej do zapłaty z tytułu udzielonej pożyczki ze środków ZFŚS

infoRgrafika

 

Wzór 6. Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za wadliwe wykonanie pracy

infoRgrafika

 

Wzór 7. Informacja o nienabyciu przez pracownika prawa do wynagrodzenia

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 8. Informacja o przyznaniu pracownikowi nagrody pieniężnej

infoRgrafika

 

Wzór 9. Informacja o zmianie warunków zatrudnienia - awans

infoRgrafika

infoRgrafika

 

MARIA JASIŃSKA

magister ekonomii, skarbnik jednostki samorządu terytorialnego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, szkoleniowiec z rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych. Ma także doświadczenie w pełnieniu funkcji przewodniczącego i członka rad nadzorczych spółek jednostek samorządu terytorialnego

GRZEGORZ KURZĄTKOWSKI

magister ekonomii, pracownik komórki finansowej urzędu jednostki samorządu terytorialnego z doświadczeniem w ewidencji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK