Poradnik Rachunkowości Budżetowej 8/2015, data dodania: 04.08.2015

Korespondencja z bankami

Przed przystąpieniem do tworzenia pisma adresowanego do banku należy sprawdzić, czy bank, do którego się zwracamy, nie ma już opracowanego wzoru pisma dotyczącego sprawy, o załatwienie której się ubiegamy. Wystarczy wówczas pobrać ze strony internetowej banku wzór stosownego wniosku i czytelnie go wypełnić. W przypadku wystąpienia problemów przy wypełnianiu gotowego formularza pomocą będzie służyć pracownik banku.

Wzór 1. Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług prowadzenia i obsługi rachunków bankowych jednostki sektora finansów publicznych (zaproszenie skierowane do banku prowadzącego dotychczas rachunek bieżący jednostki)

infoRgrafika

Wzór 2. Wniosek o przygotowanie umowy dotyczącej świadczenia usług prowadzenia i obsługi rachunków bankowych

infoRgrafika

Wzór 3. Wniosek o otwarcie rachunku bankowego

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 4. Wniosek o zamknięcie rachunku bankowego

infoRgrafika

Wzór 5. Dyspozycja dotycząca postępowania z dopisywanymi odsetkami bankowymi oraz obciążania kosztami odpowiedniego rachunku bankowego

infoRgrafika

Uwaga! Koszty prowizji i opłat związanych z prowadzeniem i obsługą rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obciążają jednostkę, a wydatki z nimi związane ponoszone są z rachunku bieżącego jednostki w ramach planu finansowego bieżących wydatków budżetowych. Natomiast prowizje i opłaty związane z prowadzeniem i obsługą rachunku sum depozytowych i sum na zlecenie opłacane są bezpośrednio z tego rachunku.

Wzór 6. Dyspozycja dotycząca depozytu automatycznego

infoRgrafika

Wzór 7. Dyspozycja zerowania sald rachunku bankowego

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 8. Dyspozycja dotycząca zwrotu środków znajdujących się na lokacie bankowej

infoRgrafika

Wzór 9. Dyspozycja dotycząca spłaty raty kapitałowej wraz z odsetkami od zaciągniętego kredytu

infoRgrafika

Wzór 10. Wniosek o uruchomienie "elektronicznego dostępu do rachunków bankowych"

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 11. Wniosek o wydanie zaświadczenia

infoRgrafika

Wzór 12. Wyjaśnienie dotyczące zwrotu płatności ze środków europejskich - adresowane do Banku Gospodarstwa Krajowego

infoRgrafika

Wzór 13. Pismo informujące o błędnym obciążeniu przez bank rachunku bankowego z prośbą o stosowne przeksięgowanie

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 14. Pismo w sprawie zmiany harmonogramu spłaty rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętego kredytu

infoRgrafika

MARIA JASIŃSKA

magister ekonomii, skarbnik jednostki samorządu terytorialnego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, szkoleniowiec z rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych. Ma także doświadczenie w pełnieniu funkcji przewodniczącego i członka rad nadzorczych spółek jednostek samorządu terytorialnego

GRZEGORZ KURZĄTKOWSKI

magister ekonomii, pracownik komórki finansowej urzędu jednostki samorządu terytorialnego z doświadczeniem w ewidencji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE

 

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK