Wideoszkolenie

Monitor Księgowego 20/2016, data dodania: 10.10.2016

Jak dokonywać potrącenia z wynagrodzenia pracownika w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej

W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej pracodawca otrzymuje od komornika i organu administracyjnego pisma wzywające do potrąceń z wynagrodzenia pracownika. Jeżeli jego wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, pracodawca powinien dokonywać wypłat temu z organów, który pierwszy dokonał zajęcia. Gdy nie można ustalić pierwszeństwa, zajętą wierzytelność przekazuje się na rzecz organu, który dokonał zajęcia w wyższej kwocie.

Od 8 września 2016 r. wszedł w życie nowy art. 8821 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten wprowadził nowe, uproszczone zasady postępowania w razie zbiegu egzekucji sądowej (komornik) i administracyjnej (np. ZUS lub urząd skarbowy) z wynagrodzenia pracownika. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca, gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, powinien dokonać wypłat na rzecz tego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia wynagrodzenia za pracę.

Może się też zdarzyć, że pracodawca nie będzie w stanie ustalić tego pierwszeństwa. Wówczas powinien on przekazać zajętą wierzytelność na rzecz organu, który dokonał zajęcia, na poczet należności w wyższej kwocie.

PRZYKŁAD

Pracownik ma niespłacony kredyt bankowy w wysokości 9450 zł oraz niezapłacone mandaty na kwotę 300 zł. Pracodawca otrzymał 3 października 2016 r. zawiadomienie od komornika, że z wynagrodzenia pracownika ma potrącać niespłacony kredyt. Ponadto tego samego dnia pracodawca otrzymał z urzędu skarbowego pismo o zajęciu wynagrodzenia pracownika z tytułu niezapłaconych mandatów. Wynagrodzenie pracownika jest za niskie, aby pokryć obie egzekwowane kwoty. W tej sytuacji pracodawca dokonuje potrącenia na rzecz komornika i jemu przekazuje pieniądze, ponieważ egzekwowana przez niego kwota jest wyższa.

Pracodawca musi niezwłocznie poinformować oba organy egzekucyjne o zaistniałym zbiegu. W pismach należy wskazać datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia. Nowy przepis nakłada na komornika obowiązek pouczenia pracodawcy o tych obowiązkach przy dokonaniu zajęcia.

W przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej egzekucje prowadzi łącznie ten sądowy albo administracyjny organ egzekucyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia. W razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa egzekucje prowadzi organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie (art. 773 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Przed 8 września 2016 r. w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzenia pracownika egzekucje były wstrzymywane i przekazywane do sądu. Sąd rozstrzygał, czy komornik czy organ administracyjny miał dalej prowadzić egzekucję i jakie czynności już dokonane pozostawały w mocy.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 773 § 1, art. 8821 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 101; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1579

Tomasz Kowalski

prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy, redaktor "MONITORA księgowego"

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK