Webinarium

Rejestr umów - nowy obowiązek JSFP

Praktyczne webinarium INFORAKADEMII

Rejestr umów - nowy obowiązek JSFP + Certyfikat gwarantowany

Termin: 6 czerwca 2022, w godz. 12:00 – 13:00


Od kiedy należy prowadzić rejestr umów? Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w art. 6 wprowadziła zmianę ustawy w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmieniając art. 34 i oddając art. 34a, który wprowadza kolejny obowiązek dla jednostek sektora finansów publicznych.

Rejestr to ciekawostkaDlaczego? art. 6 tejże ustawy (2021.2054) wprowadza do ustawy o finansach publicznych nowy art. 34a, który co do zasady, na podstawie art. 15 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022r. (i jest to podstawa prawna dla MF: "Minister Finansów prowadzi rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych") ale żeby było zabawniej art. 13 o konieczności zamieszczania "w tym rejestrze" umów od dania wejścia w życie ustawy. - czyli nie od 1 stycznia, bo od 1 lipca, ale nie od 1 lipca, bo od 1 stycznia. Zabawne ? Niekoniecznie !

W rejestrze umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych w formie pisemnejdokumentowejelektronicznej albo innej formie szczególnejktórych wartość przedmiotu przekracza 500 zł.


Program webinarium:

1. Rejestr umów – teleinformatyczny system prowadzony przez Ministra Finansów (art. 34a ust. 1 i 2 uofp):

- na czym polega obowiązek wprowadzania umów do rejestru,

- kogo dotyczy obowiązek wprowadzania umów do rejestru (których jednostek) oraz która komórka jednostki powinna się tym zajmować, czyli jak to zorganizować w praktyce,

- jaki zakres danych trzeba będzie umieszczać w rejestrze,

- jakie terminy obowiązują,

- czy są jakieś wyłączenia z obowiązku wprowadzania do rejestru.

2. Umowy, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (art. 34a ust. 3 uofp).

3. Umowy, których się nie zamieszcza w rejestrze – zawartych na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 34a ust. 4 uofp).

4. Odpowiedzialność karna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie nałożonego obowiązku.


Ostatnie 10 minut naszego spotkania przeznaczymy na Państwa pytania.


Prowadzący: Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytecie Wrocławskim. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Przeprowadzał zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych i zarządzania ryzykiem. Długoletni główny księgowy w sektorze finansów publicznych. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych, a także rachunkowości budżetowej oraz kontroli zarządczej (zrealizowane blisko pięć tysięcy godzin pracy trenerskiej w zakresie szkoleń dla pracowników sektora samorządowego, sektora rządowego oraz państwowych jednostek budżetowych różnych szczebli). Ponadto realizuje projekty szkoleniowe i doradcze zarówno w sektorze finansów publicznych jak i przedsiębiorstw w zakresie kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W kręgu zainteresowań znajduje się ochrona danych osobowych, egzekucja administracyjna i ordynacja podatkowa oraz proces doręczeń elektronicznych, a także zastosowanie informatyki w procesach księgowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor artykułów w prasie branżowej „Finanse Publiczne” oraz „Rachunkowość budżetowa”.


Korzyści dla uczestników webinarium:

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań Ekspertowi.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium.

Dzień po webinarium, uczestnicy webinarium otrzymają retransmisję szkolenia. Retransmisja dostępna będzie przez 365 dni.

Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikaty oraz materiały szkoleniowe przygotowane przez Eksperta.

Możliwość sprawdzenia ustawień komputera przed transmisją webinarium. Zapraszamy do testowego wirtualnego pokoju INFORAKADEMII >> 


Retransmisje webinariów INFORAKADEMII wzbogacą zasoby Platformy INFORAKADEMIA. Dlatego jeśli zaplanowany termin webinarium nie odpowiada Tobie, polecamy zakup abonamentu Platformy INFORAKADEMIA. Znajdziesz na niej nie tylko retransmisję tego webinarium, ale również 400 wideoszkoleń oraz 1000 wideoporad z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń, podatków dochodowych, VAT i sektora publicznego. Wśród ostatnio dodanych tematów szkoleń są: Polski Ład – wynagrodzenia, VAT 2022, PIT i CIT 2022 oraz Zmiany w ubezpieczeniach i zasiłkach od 2022. Sprawdź opcje zakupu abonamentu Platformy INFORAKADEMIA >>


Szczegóły organizacyjne webinarium:

Webinarium odbędzie się 6 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 i zakończy się o godz. 13.00. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinarium przeznaczone jest do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie.

Osoby, które zakupią webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się webinarium. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji.

W trakcie trwania webinarium jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem webinarium i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).

Sprawdź ustawienia swojego komputera przed transmisją webinarium. Zapraszamy do testowego wirtualnego pokoju INFORAKADEMII >>  

Organizator webinarium: INFORAKADEMIA

Partnerzy webinarium: INFORLEX, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Samorządu i Administracji, Rachunkowość Budżetowa, Poradnik Rachunkowości Budżetowej, Poradnik Gazety Prawnej, www.infor.pl

Firma zrzeszona w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych
Certyfikat 23/03/2021

Kup Kup
Cena 149 zł
Czas: 1 godzina
Start: 2022-06-06, 12:00
Koniec: 2022-06-06, 13:00

Autor

Artur Przyszło

 

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK