Webinarium

Zmiany w egzekucji podatków gminnych

Praktyczne webinarium INFORAKADEMII

Zmiany w egzekucji podatków gminnych
+ Certyfikat gwarantowany

 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się egzekwowaniem i windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją). Omówione zostaną przepisy i ich stosowanie, praktyka i najnowsze orzecznictwo, a także zapowiadane zmiany przepisów.


Jeszcze nie zdążyliśmy się przyzwyczaić do nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która weszła w życie 30 lipca 2020 r., a już od 20 lutego 2021 r. obowiązuje kolejna zmiana. 30 kwietnia 2021 r. zaczną obowiązywać kolejne, nowe rozwiązania w postępowaniu egzekucyjnym podatków i opłat lokalnych. Podczas szkolenia omówimy jak w praktyce wierzyciele poradzili sobie ze zmianami już obowiązującymi i co wniesie nowego nowelizacja ustawy w 2021 r.

 

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia i udzielone odpowiedzi na pytania:

Upomnienia: Jak sprawdzają się w praktyce upomnienia znowelizowane 30 lipca 2020 r. i 20 lutego 2021 r.? Przedawnienie kosztów upomnień: Omówimy przesłanki przedawnienia kosztów upomnień? Czy wszystkie „stare” koszty upomnień się przedawniły? Jak liczyć termin przedawnienia kosztów upomnień? Czy i jakie okoliczności przerywają bieg terminu przedawnienia kosztów upomnień? Na konkretnych przykładach nauczymy się obliczać termin przedawnienia kosztów upomnień. Jak w praktyce przedawnić koszty upomnienia? Co w praktyce oznacza przedawnienie kosztów upomnień? Czy w związku z przedawnieniem kosztów upomnień, musimy je gdzieś odpisać? Kto odpowiada za przedawnienie kosztów upomnień?

Jak w praktyce sprawdza się system teleinformatyczny eTW jako nowe narzędzie do przesyłania tytułów wykonawczych? Czy wszyscy mamy dostęp do systemu teleinformatycznego? Jeśli nie, to dlaczego? Jak prawidłowo uzyskać login i hasło dostępu? Odpowiemy na pytanie jak prawidłowo sporządzić i przekazać tytuł wykonawczy, zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy? Jakie dokumenty należy załączyć do tytułu wykonawczego? Co się stanie jeżeli tytuł wykonawczy nie będzie spełniał wymogów znowelizowanej ustawy? Omówimy nowe wzory tytułów wykonawczych.

Nowe przesłanki do niepodejmowania egzekucji: Jakie sytuacje usprawiedliwiają niepodejmowanie czynności zmierzających do egzekucji? Kiedy egzekucja podatków jest obowiązkowa, a kiedy nie? Co się bardziej opłaca: podjęcie egzekucji czy nieprzystąpienie do niej?

Ustawowa regulacja współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika – na czym ma polegać? Jakie warunki musi spełnić wójt, burmistrz, prezydent miasta czy zarząd związku egzekucyjnego, aby nie uchybić przepisom?

Nowa regulacja wszczęcia postępowania egzekucyjnego – czy tylko doręczenie odpisu tytułu wykonawczego dłużnikowi wszczyna postępowanie egzekucyjne?

Nowe przesłanki wystawienia dalszego tytułu wykonawczego – kiedy jeszcze, oprócz zbiegu egzekucji i wpisu hipoteki, wierzyciel będzie miał obowiązek wystawić dalszy tytuł wykonawczy?

Nowość! Przesłanki niepozwalające na umorzenie postępowania egzekucyjnego, nawet gdy dłużnik jest nieściągalny.

Nowe uregulowania ponownego wszczęcia egzekucji: Kiedy umorzone postępowanie egzekucyjne można wszcząć ponownie? Czy jest to prawo czy obowiązek wierzyciela? Jak powinien postąpić wójt, żeby ponowna egzekucja była skuteczna i doprowadziła do wyegzekwowania zaległości?

Przedawnienie kosztów egzekucyjnych, czyli które koszty będą obciążać wierzyciela, a które wójt będzie mógł uznać za przedawnione? Jak liczyć termin przedawnienia kosztów egzekucyjnych? Kto odpowiada za przedawnienie kosztów egzekucyjnych?

Jakie korzyści płyną dla wierzyciela z nowego przepisu mówiącego, że wygaśnięcie obowiązku, którego dotyczy tytuł wykonawczy, po wszczęciu postępowania egzekucyjnego nie zwalnia z obowiązku zapłaty kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych. Kiedy wójt będzie powoływał ten artykuł?

Nowe osoby w postępowaniu egzekucyjnym – kto oprócz dłużnika może płacić po wystawieniu tytułu wykonawczego?

Ważne przepisy przejściowe, czyli od kiedy, które regulacje będą stosowane?

Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium.

 

Prowadząca:
Hanna Kmieciak
Specjalista w zakresie dochodów JST

Praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw Grupy INFOR PL.

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań Ekspertowi.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium.

Dzień po webinarium, uczestnicy webinarium otrzymają link do retransmisji szkolenia, która dostępna będzie przez 30 dni (licząc począwszy od dnia webinarium).

Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikaty oraz materiały szkoleniowe przygotowane przez Eksperta.

 

Retransmisja webinarium wzbogaci zasoby Platformy INFORAKADEMII. Dlatego jeśli zaplanowany termin webinarium nie odpowiada Tobie, polecamy zakup dostępu do Platformy INFORAKADEMIA. Znajdziesz na niej nie tylko retransmisję tego webinarium, ale również 3 tys. materiałów wideo z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń, podatków dochodowych, VAT i sektora publicznego. Wśród ostatnio dodanych szkoleń są m.in.: Zamknięcie roku podatkowego i bilansowego, Wynagrodzenia 2021, Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS, Zasady wypełniania nowego JPK_VAT, Kontrole PIP, ZUS, US świadczeń pomocowych związanych z COVID-19 oraz Quick fixes. Sprawdź opcje zakupu abonamentu Platformy INFORAKADEMIA >> 


Szczegóły organizacyjne webinarium:

Webinarium odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 i zakończy się o godz. 13.00. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinarium przeznaczone jest do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie.

Osoby, które zakupią webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się webinarium. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji.

W trakcie trwania webinarium jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem webinarium i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.

 

Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).

 

Organizator webinarium: INFORAKADEMIA

Partnerzy webinarium: INFORLEX, Dziennik Gazeta Prawna, Rachunkowość Budżetowa, Poradnik Rachunkowości Budżetowej, www.infor.pl

 

Firma zrzeszona w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych

Certyfikat 23/03/2021

Czas: 1 godzina
Start: 2021-04-22, 12:00
Koniec: 2021-04-22, 13:00

Autor

Hanna Kmieciak

 

doktor nauk prawnych o specjalności prawo finansowe; ceniony przez praktyków ekspert w dziedzinie dochodów JST, procedur podatkowych i egzekucji należności na JST; rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; odbyła staż w Brukseli (Belgia) w biurze przedstawicielstwa Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu przy instytucjach Unii Europejskiej; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik JST, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor wielu książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych m.in. „Gazety Prawnej”, „Poradnika Rachunkowości Budżetowej”
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK