Webinarium

Nowelizacja egzekucji podatków gminnych

Praktyczne webinarium INFORAKADEMII

Nowelizacja egzekucji podatków gminnych + PREZENT: Dostęp do Platformy INFORAKADEMIA + Certyfikat gwarantowany

 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się egzekwowaniem i windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją). Omówione zostaną znowelizowane przepisy i ich stosowanie w praktyce.

30 lipca 2020 r. egzekucja administracyjna, której podlegają podatki i opłaty dochodzone na rzecz gmin, ulega bardzo dużym zmianom. Zapraszamy na szkolenie, które pozwoli usystematyzować i przybliżyć gminnym organom podatkowym postępowanie przedegzekucyjne i egzekucyjne. Odpowiemy na pytania co się zmienia w upomnieniach? Jak w trakcie zmian przepisów wystawiać tytuły wykonawcze? Jak spowodować, aby egzekucja przebiegała zgodnie z wymogami zmieniającego się prawa, a nade wszystko skutecznie.

 

Program webinarium: 

Jak od 30 lipca 2020 r. będzie przebiegać windykacja i egzekucja podatków? Jak na egzekucję podatków wpływa nowy zapis art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej – rozliczanie wpłat na najstarszą zaległość? Która data w postępowaniu egzekucyjnym powoduje zapłatę zobowiązania? Czy jest to zastosowanie środka egzekucyjnego? Czy przekazanie pieniędzy do urzędu skarbowego? Czy przelanie środków przez naczelnika urzędu skarbowego do gminy?

Postępowanie przedegzekucyjne: zmiany w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.

Odpowiemy na pytanie czy i kiedy wierzyciel może zrezygnować od egzekucji? Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby nie windykować długu? Czy takie działania będą opłacalne w gminach? Jeśli nie egzekucja, to jak wójt ma wyegzekwować zaległości?

Nowe regulacje dotyczące upomnień. Nowe wzory upomnień: jak wyglądają i kiedy wchodzą w życie? Nowe regulacje dotyczące wygaśnięcia zaległego podatku objętego tytułem wykonawczym a konieczność zapłaty kosztów upomnienia. Co z upomnieniami doręczonymi przed nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na które nie wystawiono jeszcze tytułów wykonawczych?

Co z tytułami wykonawczymi wystawionymi, a nie zrealizowanymi przed nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

Nowe drogi przekazywania tytułów wykonawczych naczelnikowi urzędu skarbowego. Odpowiemy na pytanie jak prawidłowo sporządzić i przekazać tytuł wykonawczy, zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy? Jakie dokumenty należy załączyć do tytułu wykonawczego? Nowe uprawnienia wierzyciela do ujawniania majątku dłużnika. Co się stanie jeżeli tytuł wykonawczy nie będzie spełniał wymogów znowelizowanej ustawy? Omówimy nowe wzory tytułów wykonawczych.

System teleinformatyczny – nowe narzędzie do wystawiania tytułów wykonawczych. Jak wójt uzyska dostęp do nowego systemu teleinformatycznego? Co należy zrobić i do kogo się zwrócić, żeby system w gminie zadziałał? Jak w praktyce będzie wyglądało tworzenie tytułów wykonawczych w nowym systemie?

Nowe zasady wystawiania dalszych tytułów wykonawczych. Odpowiemy na pytanie kiedy i w jaki sposób wierzyciel ma obowiązek wystawić dalszy tytuł wykonawczy? Jak po nowelizacji ustawy ma wyglądać dalszy tytuł wykonawczy?

Nowy rodzaj tytułu wykonawczego – kolejny tytuł wykonawczy. Kiedy wójt będzie go wystawiał? Co kolejny tytuł wykonawczy ma wspólnego z hipoteką? Kiedy do wpisu hipoteki będziemy stosować dalszy tytuł wykonawczy a kiedy kolejny tytuł wykonawczy? Prawo czy obowiązek wystawienia kolejnego tytułu wykonawczego przy egzekucji z majątku małżonków?

Nowe zasady egzekucji administracyjnej wobec dłużników pozostających w związku małżeńskim: Jaki tytuł wykonawczy ma wystawić wójt na dłużnika pozostającego w związku małżeńskim? Kiedy będzie to tytuł wykonawczy, a kiedy kolejny tytuł wykonawczy? Na czym będzie polegało prawo sprzeciwu małżonka naszego dłużnika? Jaka będzie rola wierzyciela (wójta) po wniesieniu sprzeciwu przez małżonka dłużnika?

Zmiany w zmienionym tytule wykonawczym.

Nowa możliwość egzekucji wobec aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki lub zastawu skarbowego: Czyli jak i kiedy wójt będzie prowadził egzekucję wobec nowego właściciela nieruchomości, który kupił nieruchomość z wpisaną przez wójta hipoteką?

Oświadczenie dłużnika o majątku lub źródłach dochodu jako warunek konieczny przy egzekucji osoby trzeciej.

Ustawowe obowiązki wierzyciela zapisane w nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Nowe regulacje dotyczące prawa wniesienia zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej. Odpowiemy na pytania: gdzie zobowiązany będzie wnosił zarzuty? Jakie są podstawy wniesienia zarzutu? Jaki jest termin do wniesienia zarzutu? Jakie obowiązki po wniesieniu zarzutów ma wierzyciel?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego: Kiedy wójt będzie zobowiązany umorzyć egzekucję? A kiedy to będzie jego prawo?

Sposoby i tryb współpracy wierzycieli, organów egzekucyjnych i dłużników zajętej wierzytelności (np. banków) w postępowaniu egzekucyjnym. Nowa regulacja zasad, których wcześniej w postępowaniu egzekucyjnym nie było!

Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium

 

Prowadząca:

Hanna Kmieciak

Ekspert Inforakademia.pl, Specjalista w zakresie dochodów JST

Praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz m.in. wydawnictw INFOR PL

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium.

Uczestnicy webinarium otrzymają maila z linkiem do retransmisji, materiałami szkoleniowymi oraz bezpłatnym tygodniowym dostępem do całej Platformy INFORAKADEMIA.

PREZENT: Tygodniowy bezpłatny dostęp do całej Platformy INFORAKADEMIA

 

Retransmisja webinarium wzbogaci zasoby Platformy INFORAKADEMII. Dlatego jeśli zaplanowany termin webinarium nie odpowiada Tobie, polecamy zakup dostępu do Platformy INFORAKADEMII (www.inforakademia.pl). Znajdziesz na niej nie tylko retransmisję tego webinarium, ale również 3 tys. materiałów wideo dla Księgowych i Kadrowych. Wśród ostatnio dodanych szkoleń m.in.: cykl Koronawirus i tarcza antykryzysowa a prawo pracy i podatki, Koronawirus i tarcza antykryzysowa a prawo pracy, Epidemia strachu w podatkach - czy tarcza antykryzysowa osłoni podatników, Tarcza antykryzysowa: świadczenia dla pracowników, wynagrodzenia, składki ZUS, Zwolnienie od składek ZUS w czasie epidemii COVID-19, Biała lista podatników VAT, Nowe stawki PKWIU i wiążąca informacja stawkowa, Koszty w firmie 2020, Ulga B+R - jak skorzystać, PPK w praktyce, Umowy zlecenia 2020 oraz Nowe rozwiązania w zakresie dochodów gmin i powiatów w dobie COVID-19. Dostęp do Platformy WWW.INFORAKADEMIA.PL  już od 99 zł miesięcznie w ofercie kwartalnej - SKORZYSTAJ - >

 


Szczegóły organizacyjne webinarium:

Webinarium odbędzie się 4 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00 i zakończy się o godz. 13.00. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie.

Osoby, które zakupią webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się webinarium. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji.

W trakcie trwania webinarium jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem webinarium i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).


Organizator webinarium: INFORAKADEMIA

INFORAKADEMIA - platforma z certyfikowanymi szkoleniami dla Księgowych i Kadrowych. Wśród ostatnio dodanych: cykl Koronawirus i tarcza antykryzysowa a prawo pracy i podatki, Koronawirus i tarcza antykryzysowa a prawo pracy, Epidemia strachu w podatkach - czy tarcza antykryzysowa osłoni podatników, Tarcza antykryzysowa: świadczenia dla pracowników, wynagrodzenia, składki ZUS, Zwolnienie od składek ZUS w czasie epidemii COVID-19, Biała lista podatników VAT, Nowe stawki PKWIU i wiążąca informacja stawkowa, Koszty w firmie 2020, Ulga B+R - jak skorzystać, PPK w praktyce, Umowy zlecenia 2020 oraz Nowe rozwiązania w zakresie dochodów gmin i powiatów w dobie COVID-19. Już teraz od 99 zł miesięcznie w ofercie kwartalnej - > https://sklep.infor.pl/wideoszkolenia

Oglądaj
Czas: 1 godzina
Start: 2020-08-04, 12:00
Koniec: 2020-08-04, 13:00

Autor

Hanna Kmieciak

 

Praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz m.in. wydawnictw INFOR PL
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK