Webinarium

Akademia kadrowo-płacowa

Akademia Kadrowo-Płacowo to projekt edukacyjny dedykowany osobom zajmującym się kadrami, płacami i HR, w ramach którego eksperci praktycy wprowadzą Państwa w tajniki związane ze zmianami w prawie pracy, które już obowiązują lub są planowane do wprowadzenia w 2019 r.

WIDEOSZKOLENIE: Przegląd zmian w prawie pracy 2018/2019 r. 

Termin: 21 listopada 2018 r. godz. 9:30-10:30

Prowadzący: Piotr Wojciechowski

Program wideoszkolenia

 • Zmiany w zakresie zatrudniania telepracowników oraz czasu pracy pracowników rodziców dzieci niepełnosprawnych.
 • Zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników – art. 221 k. p.
 • Zmiany w Kodeksie pracy z projektu prezydenckiego (dyskryminacja, świadectwa pracy, uprawnienia rodzicielskie).
 • Nowe zasady pracy w niedziele i święta w placówkach handlowych – wybrane zagadnienia.
 • Związki zawodowe po zmianach
 • Prowadzenie dokumentacji po zmianach w aspekcie przepisów przejściowych z 2018 na 2019 r.
 • Monitoring pracowników po nowemu.

Webinarium: Monitoring pracowników po najnowszych zmianach.

Termin: 22 listopada 2018 r. godz. 9:30-10:30

Prowadzący: Krzysztof Gąsior

Program webinarium

 • Prywatność pracownika a prawo pracodawcy do kontroli
 • Obowiązki i uprawnienia pracodawcy wynikające z nowych regulacji
 • Wymogi dotyczące monitoringu wizyjnego
 • Jak kontrolować pocztę służbową pracownika po nowelizacji przepisów
 • Inne dopuszczalne metody monitorowania pracowników
 • Praktyczna lista zakazanych działań

Webinarium: Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej - 1 stycznia 2019 r.

Termin: 23 listopada 2018 r. godz. 9:00-10:00

Prowadzący: Iwona Wołkiewicz

Program webinarium

 • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych
 • Zmiany w formularzach ZUS – zgodnie z projektem nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia m.in. wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych
 • Akta osobowe w postaci papierowej czy elektronicznej – wybór pracodawcy
 • Sposoby archiwizacji elektronicznej akt osobowych – techniczne rozwiązania proponowane na rynku usług kadrowo - płacowych
 • Składowe akt osobowych proponowane w projekcie nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej – nowy podział teczki pracowniczej, dokumentacja związana z ewidencją czasu pracy, zasady przenoszenia dokumentacji między systemami, doręczanie zawiadomień oraz zasady wydawania kopii akt osobowych

Webinarium: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US

Termin: 26 listopada 2018 r. godz. 9:30-10:30

Prowadzący: Anna Kopyść

Program webinarium

 • Zwrot pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS – przekroczenie składek emerytalno – rentowych
 • Przedwczesne zaprzestanie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – błędne oświadczenie ubezpieczonego o przekroczeniu składek emerytalno – rentowych
 • Skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS i podatku finansowanych przez pracownika i byłego pracownika
 • Przekształcenie umowy o dzieło w umowę zlecenia
 • Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i przez byłego pracownika

Webinarium: RODO w praktyce działów kadr i HR

Termin: 27 listopada 2018 r. godz. 9:30-10:30

Prowadzący: Piotr Glen

Program webinarium

 1. Zakres stosowania RODO oraz najważniejsze zmiany i skutki dla polskiego prawa:
  1. Zmiany zachodzące w polskim porządku prawnym, w tym w Kodeksie Pracy;
  2. RODO, a przepisy sektorowe – praktyczne zastosowanie;
  3. Nowe pojęcie danych osobowych w Rozporządzeniu – co nie znaczy, że pracownikom należy nadawać numery, zamiast imion i nazwisk;
  4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Rozporządzeniu – które z nich odnoszą się do przetwarzania danych pracowniczych
 2. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy, jako administratora danych:
  1. Czy, kiedy i o czym pracodawca jest obowiązany informować osoby, których dane dotyczą;
  2. Które dane o pracowniku są służbowe, jawne, a które prywatne, chronione?
  3. Przekazanie danych kontaktowych pracownika w kontrakcie, to nie jest powierzenie danych do przetwarzania;
  4. Dlaczego i w jakim zakresie pracodawca może sprawdzać do czego pracownik wykorzystuje służbową skrzynkę poczty elektronicznej lub dostęp do Internetu;
  5. Zasady stosowania monitoringu wizyjnego zgodnie ze zmianami w Kodeksie Pracy.
 3. Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych „zwykłych” oraz danych wrażliwych.
  1. Kiedy i jaką przesłankę zastosować przetwarzając dane – dlaczego dla potrzeb zatrudnienia zbędna lub wręcz nieuprawniona jest klauzula zgody na przetwarzanie danych,
  2. Co to są dane wrażliwe i kiedy można je przetwarzać;
  3. Czy można żądać od kandydata do pracy zaświadczenia/oświadczenia o niekaralności?
  4. Poradnik dla pracodawcy opublikowany przez UODO – aspekty praktyczne
  5. analiza najczęściej zadawanych pytań dotyczących przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem.
 4. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
Czas: 6 dni 1 godzina 30 minut
Start: 2018-11-21, 10:00
Koniec: 2018-11-27, 11:30

Autor

Iwona Wołkiewicz

 

Doświadczony specjalista z zakresu prawa pracy. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej na kierunku Kadry i Płace. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK