Lista webinariów

Zmiany w delegowaniu pracowników - wyższe koszty i nowe obowiązki dla firm

Praktyczne webinarium INFORAKADEMII

Zmiany w delegowaniu pracowników - wyższe koszty i nowe obowiązki dla firm

+ Certyfikat gwarantowany

 

Już od 31 lipca 2020 r. zaczną obowiązywać nowe zasady delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej. Od tego dnia zacznie obowiązywać Dyrektywa 2018/957, która dla polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę wprowadza największe zmiany od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zmiany w większości są niekorzystne dla firm, skrócone zostaną maksymalne okresy delegowania, pracodawcy będą musieli zapewnić pracownikom dużo wyższe wynagrodzenia.

Webinarium przybliży Państwu zmiany w delegowaniu pracowników do państw UE i pozwoli się do nich przygotować.

 

Program webinarium:

1. Dyrektywa 96/71 – obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik

2. Dyrektywa 2018/957 – wprowadzająca od 31.07.2020 r. do dyrektywy 96/71 zasadę „taka sama płaca, za taką samą płacę”:

- W jaki sposób zmienią się warunki delegowania

- Podróż służbowa a delegowanie

- Delegowanie obywateli państw trzecich do krajów UE

- Różnice między pojęciami „wynagrodzenie” a „stawka minimalna”

- Świadczenia dla pracowników – zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu

- Regulacje dla agencji pracy tymczasowej

3. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium

 

Prowadzący:

Mariusz Makowski

Ekspert INFORAKDEMII, doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły i książki na temat opodatkowania dochodów zagranicznych oraz realizuje szkolenia na ten temat. Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium.

Uczestnicy webinarium otrzymają maila z linkiem do retransmisji i materiałami szkoleniowymi.

Gwarancja otrzymania certyfikatu.

 

Retransmisja webinarium wzbogaci zasoby Platformy INFORAKADEMII. Dlatego jeśli zaplanowany termin webinarium nie odpowiada Tobie, polecamy zakup dostępu do Platformy INFORAKADEMIA (www.inforakademia.pl) - platforma z certyfikowanymi szkoleniami dla księgowych i kadrowych. Wśród ostatnio dodanych materiałów są m.in.: Biała lista podatników VAT – uproszczenia od lipca 2020, JPK_VAT w nowej formie, cykl 15 szkoleń dotyczących zagadnień związanych z pandemią koronawirusa i rozwiązań kolejnych tarczy antykryzysowych (zarówno z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń, jak i podatków), Koszty w firmie 2020, Ulga B+R, PPK w praktyce, Umowy zlecenia 2020. Platforma szkoleniowa INFORAKADEMIA na bieżąco jest wzbogacana retransmisjami webinariów i poradami ekspertów.Dostęp do Platformy WWW.INFORAKADEMIA.PL już od 99 zł miesięcznie w ofercie kwartalnej SKORZYSTAJ - >

 


Szczegóły organizacyjne webinarium:

Webinarium odbędzie się 25 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 i zakończy się o godz. 11.00. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie.

Osoby, które zakupią webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się webinarium. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji.

W trakcie trwania webinarium jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem webinarium i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).


Organizator webinarium: INFORAKADEMIA

Partnerzy webinarium: INFORLEX, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Personel i Zarządzanie, IFK Platforma Księgowych i Kadrowych,www.infor.pl

Autor

Mariusz Makowski

Doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły i książki na temat opodatkowania dochodów zagranicznych oraz realizuje szkolenia na ten temat. Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).

25 / 08 / 2020 godz. 10:00
cena: 149 zł
Oglądaj webinarium Oglądaj Oglądaj
Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujęcie praktyczne

Praktyczne webinarium INFORAKADEMII

Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujęcie praktyczne

+ Certyfikat gwarantowany

 

Webinarium jest przeznaczone dla głównych księgowych, księgowych oraz osób prowadzących własne biura rachunkowe.  Zakres przedmiotowy został określony szeroko tak aby wskazać na kluczowe obszary podatkowe, które rodzą najwięcej wątpliwości w praktyce zawodowej  biur rachunkowych. Skupiamy się na podstawowych zagadnieniach oraz praktycznych problemach, które się z tymi zagadnieniami wiążą.  Program webinarium został skonstruowany w oparciu o wywiady przeprowadzone z biurami rachunkowymi. Dlatego głównym celem webinarium jest dostarczenie odpowiedzi na Państwa wątpliwości , które były podstawą do  sformułowania programu webinarium  oraz na pytania jakie będziecie Państwo zadawać w trakcie jego trwania. 

 

Program webinarium:

1. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (MPP)

- Likwidacja odwrotnego obciążenia – korekty rozliczenia okresu przejściowego

- Kto jest zobowiązany do obowiązkowego stosowania MPP?

- Zaliczki w MPP

- Faktury częściowe a obowiązkowy MPP

- Konsekwencje błędnego wystawienia faktury oraz braku płatności w trybie MPP

- Ograniczenia w możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w podatku CIT i PIT

- Rozliczenie korekt faktur wystawionych bez zwrotu „mechanizm podzielonej płatności”

- Korekta płatności w przypadku braku zapłaty w trybie MPP

- Faktury w walucie obcej a obowiązkowy MPP

- Podatnik zwolniony podmiotowo z VAT a MPP

- Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności solidarnej nabywcy towaru

- Płatności na rzecz komorników oraz organów egzekucyjnych

- Płatność na rzecz faktora

- MPP w nowych plikach JPK VAT

 

2. „Biała lista podatników VAT” oraz relacje i powiązania MPP oraz „Białej listy”

- Obowiązek posiadania rachunku firmowego na białej liście – kogo dotyczy , jak wprowadzić do białej listy ?

- Brak ujawnionego rachunku bankowego na białej liście – konsekwencje.

- Czy można nie płacić faktury w przypadku wykazania na fakturze rachunku nie ujawnionego na białej liście ?

- Konsekwencje zapłaty na rachunek inny niż z białej listy (odpowiedzialność solidarna, zakaz rozpoznania kosztu uzyskania przychodu).

- Niezgodność rachunku na fakturze z białą listą.

- Czy podatnicy VAT zwolnieni muszą posiadać rachunek firmowy ?

- Relacje i powiązania MPP oraz „Białej listy”

 

       3.  Zmiany w zakresie ewidencji VAT oraz nowa struktura logiczna JPK

- Obowiązek oznaczania transakcji

- Nowe pozycje w ewidencji

- Zmiany systemowe

- Kary administracyjne za błędy w plikach JPK

 

4. Pozostałe zmiany w podatku VAT

- Kasy on – line.

- Praktyczne skutki wprowadzenia matrycy stawek VAT

- Wiążąca informacja stawkowa oraz jej praktyczne wykorzystani

- Ograniczenia w rozliczeniach kwartalnych

  - Zmiana w definicji pierwszego zasiedlenie – zasady opodatkowania sprzedaży oraz zakupu  nieruchomości.

  - Komornicy i organy egzekucyjne – konsekwencje zmian.

  - Korekta w przypadku ponownego skorzystania ze zwolnień.

  - Wykreślanie i przywracanie do rejestru podatników VAT.

  - Stawka sankcyjna 15 % w przypadku kontroli podatkowej.

  - Ograniczenia w zwolnieniu podmiotowym.

  - Faktury VAT RR.

  - Faktury wystawiane na podstawie paragonów oraz rachunki uproszczone

 

5.  Wprowadzenie ulgi na złe długi od roku 2020 w podatkach dochodowych

- Obowiązki oraz uprawnienia dłużnika i wierzyciela
- Zasady korekta dochodu lub straty podatkowej
- Korekta w czasie,
- Terminy płatności

 - Ulga w przypadku zaliczek
- Stosowanie ulgi przez podmioty powiązane
 

 

       6. Zasady rozliczeń pracowników z Ukrainy oraz pozostałych cudzoziemców.

- Pozwolenia oraz inne wymogi administracyjne

- Forma zatrudnienia

- Ustalenie rezydencji podatkowej

- Obowiązki księgowego w zakresie rozliczeń

 

7. Obowiązki księgowego wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz   finansowaniu terroryzmu.

- Rejestr beneficjentów rzeczywistych – obowiązki biura rachunkowego

- Obowiązek rejestrowania transakcji

- Środki bezpieczeństwa finansowego

- Obowiązek raportowania

 

     8. Faktury VAT – zasady wystawiania, korekt, ewidencji itp.

- Dane na fakturze

- Data sprzedaży

- Kiedy wystawić fakturę

- Korekta faktury

- Faktura zaliczkowa, rozliczająca oraz nota

 

9. Podatek u źródła (WHT) w praktyce biur rachunkowych.

- W jakich przypadkach pobiera się WHT?

- Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

- Wymagane dokumenty

- Limit 2 mln zł

- Oświadczenie i opinia organu

- Należyta staranność

- „Beneficial owner”

 

10. Zasady stosowania obniżonej stawki 8 % w podatku VAT

- Transakcja (usługa) kompleksowa

- Stawka 8 % w budownictwie mieszkaniowym (zasady liczenia powierzchni 300 m i 150 m, na jakich dokumentach się oprzeć itp.)

 

11. Jak rozliczyć leasing operacyjny oraz leasing finansowy samochodów?

- Podstawowe zasady

- Samochody z przeznaczeniem na cele firmy oraz cele mieszane

- Katalog wydatków podlegających ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu

- Pozostałe zagadnienia

 

12. W jakich przypadkach księgowy ma obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR ?

- Księgowy jako wspomagający

- Definicja schematu podatkowego

- Zasady raportowania

- Jak uniknąć obowiązku raportowania ?

- Jak nie stracić klienta ?

 

Prowadzący:

Arkadiusz Duda

Ekspert INFORAKDEMII, doradca podatkowy. Ma szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości. Ma doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych.

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium.

Uczestnicy webinarium otrzymają maila z linkiem do retransmisji i materiałami szkoleniowymi.

Gwarancja otrzymania certyfikatu.

 

Retransmisja webinarium wzbogaci zasoby Platformy INFORAKADEMII. Dlatego jeśli zaplanowany termin webinarium nie odpowiada Tobie, polecamy zakup dostępu do Platformy INFORAKADEMIA (www.inforakademia.pl) - platforma z certyfikowanymi szkoleniami dla księgowych i kadrowych. Wśród ostatnio dodanych materiałów są m.in.: Biała lista podatników VAT – uproszczenia od lipca 2020, JPK_VAT w nowej formie, cykl 15 szkoleń dotyczących zagadnień związanych z pandemią koronawirusa i rozwiązań kolejnych tarczy antykryzysowych (zarówno z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń, jak i podatków), Koszty w firmie 2020, Ulga B+R, PPK w praktyce, Umowy zlecenia 2020. Platforma szkoleniowa INFORAKADEMIA na bieżąco jest wzbogacana retransmisjami webinariów i poradami ekspertów.Dostęp do Platformy WWW.INFORAKADEMIA.PL już od 99 zł miesięcznie w ofercie kwartalnej SKORZYSTAJ - >

 


Szczegóły organizacyjne webinarium:

Webinarium odbędzie się 9 września 2020 r. o godz. 10.00 i zakończy się o godz. 11.00. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie.

Osoby, które zakupią webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się webinarium. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji.

W trakcie trwania webinarium jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem webinarium i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).


Organizator webinarium: INFORAKADEMIA

Partnerzy webinarium: INFORLEX, Monitor Księgowego, Biuletyn VAT, IFK Platforma Księgowych i Kadrowych, www.infor.pl

Autor

Arkadiusz Duda

Doradca podatkowy. Ma szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości. Ma doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych.

09 / 09 / 2020 godz. 10:00
cena: 149 zł
Oglądaj webinarium Oglądaj Oglądaj
Zmiany w VAT 2020 - nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT po zmianach od 1 października br.

Praktyczne webinarium INFORAKADEMII

Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT po zmianach od 1 października 2020 + PREZENT: Dostęp do Platformy INFORAKADEMIA + Certyfikat gwarantowany

 

Rok 2020 jest pełen wyzwań dla bardzo dużej grupy podatników. Epidemia COVID-19 spowodowała konieczność podejmowania przez prawodawcę nieplanowanych działań, wymusiła wprowadzenie nowych regulacji, a także przesunięcie momentu wejścia w życie części przepisów podatkowych. Od początku kwietnia i lipca tego roku podatnicy VAT (w zależności od ich statusu) mieli wdrożyć nowe zasady prowadzenia ewidencji dla potrzeb VAT, a także przekazywania ich do KAS w strukturach JPK. W związku z epidemią prawodawca postanowił odsunąć na początek czwartego kwartału 2020 r. wdrożenie zapowiadanych i uchwalonych zmian w tym zakresie.

To oznacza, że podatnicy mają więcej czasu na przygotowanie się do takich wyzwań, jednak nie ułatwia to realizacji zadań. 

W trakcie webinarium prowadzący omówi najistotniejsze i najbardziej kontrowersyjne zmiany prawne dotyczące nowych zasad prowadzenia ewidencji VAT i przekazywania JPK Szefowi KAS. Wyjaśni również, jakie zagrożenia niosą nowe regulacje i wskaże, jak można ograniczyć ryzyka z nimi związane.

 

Program webinarium:

Które regulacje dotyczące JPK i ewidencji obowiązują od października 2020 r.?

Jak są skutki przesunięcia w czasie momentu wprowadzenia nowych obowiązków?

Istota zmian dotyczących ewidencji, JPK i deklaracji

Zasady przygotowania deklaracji 

Deklaracja w JPK a rozliczenie kwartalne

Nowe ewidencje VAT – jak przygotować się do ich prowadzenia?

GTU w ewidencji – na czym polega i czemu służy?

W jakich przypadkach GTU nie ma zastosowania, mimo przedmiotu świadczenia zgodnego z przepisami rozporządzenia

Oznaczanie podmiotowe i ze względu na stosowane procedury 

Transakcje w obrocie międzynarodowym a GTU i inne oznaczenia

Nowe obwiązki a MPP

Korekty JPK za wcześniejsze okresy

Czy koniec z błędami mniejszej wagi?

Autokorekta

Korekta wymuszona i skutki jej braku

Kara 500 zł jako administracyjny środek przymusu

Co dalej z JPK?

Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium

                                      

Prowadzący:

Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych. Autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium.

Uczestnicy webinarium otrzymają maila z linkiem do retransmisji i materiałami szkoleniowymi.

PREZENT: Tygodniowy bezpłatny dostęp do całej Platformy INFORAKADEMIA

 

Retransmisja webinarium wzbogaci zasoby Platformy INFORAKADEMII. Dlatego jeśli zaplanowany termin webinarium nie odpowiada Tobie, polecamy zakup dostępu do Platformy INFORAKADEMII (www.inforakademia.pl). Znajdziesz na niej nie tylko retransmisję tego webinarium, ale również 3 tys. materiałów wideo dla Księgowych i Kadrowych. Wśród ostatnio dodanych szkoleń m.in.: cykl Koronawirus i tarcza antykryzysowa a prawo pracy i podatki, Koronawirus i tarcza antykryzysowa a prawo pracy, Epidemia strachu w podatkach - czy tarcza antykryzysowa osłoni podatników, Tarcza antykryzysowa: świadczenia dla pracowników, wynagrodzenia, składki ZUS, Zwolnienie od składek ZUS w czasie epidemii COVID-19, Biała lista podatników VAT, Nowe stawki PKWIU i wiążąca informacja stawkowa, Koszty w firmie 2020, Ulga B+R - jak skorzystać, PPK w praktyce, Umowy zlecenia 2020. Dostęp do Platformy WWW.INFORAKADEMIA.PL  już od 99 zł miesięcznie w ofercie kwartalnej SKORZYSTAJ - >

 


Szczegóły organizacyjne webinarium:

Webinarium odbędzie się 15 września 2020 r. o godz. 10.00 i zakończy się o godz. 11.00. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie.

Osoby, które zakupią webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się webinarium. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji.

W trakcie trwania webinarium jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem webinarium i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).


Organizator webinarium: INFORAKADEMIA

INFORAKADEMIA - platforma z certyfikowanymi szkoleniami dla Księgowych i Kadrowych. Wśród ostatnio dodanych: cykl Koronawirus i tarcza antykryzysowa a prawo pracy i podatki, Koronawirus i tarcza antykryzysowa a prawo pracy, Epidemia strachu w podatkach - czy tarcza antykryzysowa osłoni podatników, Tarcza antykryzysowa: świadczenia dla pracowników, wynagrodzenia, składki ZUS, Zwolnienie od składek ZUS w czasie epidemii COVID-19, Biała lista podatników VAT, Nowe stawki PKWIU i wiążąca informacja stawkowa, Koszty w firmie 2020, Ulga B+R - jak skorzystać, PPK w praktyce, Umowy zlecenia 2020. Już teraz od 99 zł miesięcznie w ofercie kwartalnej - > https://sklep.infor.pl/wideoszkolenia

Autor

Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych. Autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

15 / 09 / 2020 godz. 10:00
cena: 149 zł
Oglądaj webinarium Oglądaj Oglądaj
Pracownicze Plany Kapitałowe

Praktyczne webinarium INFORAKADEMII

Pracownicze Plany Kapitałowe

+ Certyfikat gwarantowany

 

Webinarium jest skierowane zarówno do firm, które już prowadzą Pracownicze Plany Kapitałowe, jak i tych, których ten obowiązek będzie dotyczył w najbliższej przyszłości. Omówione zostaną formalne wymogi i regulacje, jak również praktyczne aspekty wdrożenia i prowadzenia PPK. Dodatkowa uwaga będzie poświęcona szczególnym regulacjom w zakresie PPK wprowadzonym w związku z pandemią COVID-19 w Polsce.  

Program webinarium:

Wprowadzenie PPK w firmie – krok po kroku

Najważniejsze terminy i zmiany związane z sytuacją epidemiczną

Zawieszenie wpłat do PPK, przestój, obniżony etat

Zatrudnienie nowych pracowników a PPK

Zmiana pracodawcy a oszczędzanie w PPK

Rezygnacja z PPK i obowiązek ponownego zapisania

Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium

 

Prowadzący:

Krzysztof Gąsior

Ekspert INFORAKDEMII, adwokat, partner w kancelarii Zawirska Gąsior - radcowie prawni i adwokaci Sp.p.. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa pracy, m.in. sporach z pracownikami dotyczącymi wynagrodzenia (premii), odwołania od rozwiązania umowy o pracę oraz ustalenia istnienia stosunku pracy, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, kontraktów menedżerskich i relacji z osobami zatrudnionymi na umowy cywilnoprawne, zwolnień indywidualnych i grupowych oraz kwestiach dotyczących ZFŚS.

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium.

Uczestnicy webinarium otrzymają maila z linkiem do retransmisji i materiałami szkoleniowymi.

Gwarancja otrzymania certyfikatu.

 

Retransmisja webinarium wzbogaci zasoby Platformy INFORAKADEMII. Dlatego jeśli zaplanowany termin webinarium nie odpowiada Tobie, polecamy zakup dostępu do Platformy INFORAKADEMIA (www.inforakademia.pl) - platforma z certyfikowanymi szkoleniami dla księgowych i kadrowych. Wśród ostatnio dodanych materiałów są m.in.: Biała lista podatników VAT – uproszczenia od lipca 2020, JPK_VAT w nowej formie, cykl 15 szkoleń dotyczących zagadnień związanych z pandemią koronawirusa i rozwiązań kolejnych tarczy antykryzysowych (zarówno z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń, jak i podatków), Koszty w firmie 2020, Ulga B+R, PPK w praktyce, Umowy zlecenia 2020. Platforma szkoleniowa INFORAKADEMIA na bieżąco jest wzbogacana retransmisjami webinariów i poradami ekspertów.Dostęp do Platformy WWW.INFORAKADEMIA.PL już od 99 zł miesięcznie w ofercie kwartalnej SKORZYSTAJ - >

 


Szczegóły organizacyjne webinarium:

Webinarium odbędzie się 17 września 2020 r. o godz. 10.00 i zakończy się o godz. 11.00. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie.

Osoby, które zakupią webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się webinarium. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji.

W trakcie trwania webinarium jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem webinarium i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).


Organizator webinarium: INFORAKADEMIA

Partnerzy webinarium: INFORLEX, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Personel i Zarządzanie, IFK Platforma Księgowych i Kadrowych,www.infor.pl

Autor

Krzysztof Gąsior

Adwokat, partner w kancelarii Zawirska Gąsior - radcowie prawni i adwokaci sp.p.; specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa pracy, m.in. sporach z pracownikami dotyczącymi wynagrodzenia (premii), odwołania od rozwiązania umowy o pracę oraz ustalenia istnienia stosunku pracy, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, kontraktów menedżerskich i relacji z osobami zatrudnionymi na umowy cywilnoprawne, zwolnień indywidualnych i grupowych oraz kwestiach dotyczących ZFŚS.

17 / 09 / 2020 godz. 10:00
cena: 149 zł
Oglądaj webinarium Oglądaj Oglądaj
Klasyfikacja budżetowa wydatków majątkowych

Praktyczne webinarium INFORAKADEMII

Klasyfikacja budżetowa wydatków majątkowych

Celem webinarium jest rozwianie wątpliwości na temat kryteriów uznawania wydatków na nabycie środka trwałego za majątkowe lub bieżące.

Wskazanie poprawnego ujmowania wydatków i kosztów ponoszonych na nabycie środków trwałych w podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz ewidencji na kontach księgowych.

Webinarium adresowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych, skarbników oraz pracowników jednostek, którzy zajmują się dokonywaniem zakupów środków trwałych i zarządzaniem nimi.

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych, skarbników oraz pracowników jednostek, którzy zajmują się dokonywaniem zakupów środków trwałych i zarządzaniem nimi.

 

Program webinarium:

Katalog wydatków objętych paragrafami 605 i 606

Jednorazowa i stopniowa amortyzacja środka trwałego – wpływ na uznanie wydatków za majątkowe lub bieżące

Wydatki na środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł – paragrafy klasyfikacji budżetowej, konta księgowe oraz wycena bilansowa

Pomoce dydaktyczne jako środek trwały

Remont czy ulepszenie środka trwałego?

 

Prowadzący:

Ireneusz Rosiek

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie zarządzania publicznego, kontroli zarządczej i rachunkowości budżetowej. Doświadczony główny księgowy jednostek sektora finansów publicznych, szkoleniowiec i wykładowca akademicki

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium.

Uczestnicy webinarium otrzymają maila z linkiem do retransmisji i materiałami szkoleniowymi.

 

Retransmisja webinarium wzbogaci zasoby Platformy INFORAKADEMII. Dlatego jeśli zaplanowany termin webinarium nie odpowiada Tobie, polecamy zakup dostępu do Platformy INFORAKADEMII (www.inforakademia.pl). Znajdziesz na niej nie tylko retransmisję tego webinarium, ale również 3 tys. materiałów wideo dla Księgowych i Kadrowych (w tym aż 1 700 szkoleń). Wśród ostatnio dodanych szkoleń są m.in.: Klasyfikacja budżetowa wydatków bieżących – problemy w praktyce, Quick fixes - czyli zmiany VAT w obrocie wewnątrzunijnym, 2020 Biała lista podatników VAT – uproszczenia od lipca 2020, JPK_VAT w nowej formie, cykl 15 szkoleń dotyczących zagadnień związanych z pandemią koronawirusa i rozwiązań kolejnych tarczy antykryzysowych (zarówno z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń, jak i podatków), Koszty w firmie 2020, Ulga B+R, PPK w praktyce, Umowy zlecenia 2020. Platforma INFORAKADEMIA to największa baza certyfikowanych szkoleń dla księgowych i kadrowych. Już teraz od 99 zł miesięcznie w ofercie kwartalnej -> 

 


Szczegóły organizacyjne webinarium:

Webinarium odbędzie się 29 września 2020 r. o godz. 10.00 i zakończy się o godz. 11.00. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie.

Osoby, które zakupią webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się webinarium. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji.

W trakcie trwania webinarium jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem webinarium i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).


Organizator webinarium: INFORAKADEMIA

Partnerzy webinarium: INFORLEX, Rachunkowość Budżetowa, Poradnik Rachunkowości Budżetowej, www.infor.pl

Autor

Ireneusz Rosiek

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie zarządzania publicznego, kontroli zarządczej i rachunkowości budżetowej. Doświadczony główny księgowy jednostek sektora finansów publicznych, szkoleniowiec i wykładowca akademicki.

29 / 09 / 2020 godz. 10:00
cena: 149 zł
Oglądaj webinarium Oglądaj Oglądaj
Zobacz archiwum
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK