Lista webinariów

Nowe zasady ewidencjonowania czasu pracy po 1 stycznia 2019 r.

Płatne webinarium: Nowe zasady ewidencjonowania czasu pracy po 1 stycznia 2019 r.

Termin: 15 marca 2019 r. godz. 10:00-11:00

Cena webinarium: 99 zł netto

W programie m.in.:

 • Początek i koniec dnia pracy – rekomendowane zapisy regulaminowe
 • Okresy rozliczeniowe czasu pracy, systemy czasu pracy – jak dokonać optymalnego wyboru?
 • Zadaniowy system czasu pracy, praca w domu – jak poprawnie wprowadzić w organizacji?
 • Dopuszczalne formy rekompensat godzin nadliczbowych – analiza wyboru właściwych metod
 • Praca w dniu wolnym oraz w niedziele i święta
 • Czas pracy w praktyce – praktyczny trening z ciekawymi przypadkami

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 10:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Piotr Wojciechowski

Adwokat, ekspert prawa pracy, publicysta. Były Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy. W latach 1998-2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

15 / 03 / 2019 godz. 10:00
Akta osobowe - omówienie poszczególnych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2019 r.

Płatne webinarium: Akta osobowe - omówienie poszczególnych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2019 r.

Termin: 14 marca 2019 r. godz. 10:00-11:00

Cena webinarium: 99 zł netto

W programie m.in.:

 • Część 1
 • Czym jest dokumentacja pracownicza i co wchodzi w jej skład – podział wskazany w nowym Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej.
 • Dla których pracowników stosujemy obecne rozporządzenie, a których obowiązuje „stare” rozporządzenie, w związku ze stosowaniem nowego podziału akt osobowych
 • Jakie są ogólne zasady prowadzenia Akt osobowych.
 • Jakie są zasady przechowywania Akt osobowych – kiedy stosujemy 10 – letni okres przechowywania
  akt a kiedy 50 – letni.
 • Sposoby przechowywania akt osobowych –
  który zastosować w swojej firmie.
 • Kontynuacja akt osobowych – których pracowników dotyczy, a dla których nie możemy jej stosować
 • Część 2
 • Jakie dokumenty wchodzą w skład Części A – omówienie dokumentów, które po raz pierwszy pojawiły się w tej części.
 • Część 3
 • Jakie dokumenty wchodzą w skład Części B – które z nich będą archiwizowane w tej części, a które zostały przeniesione do Ewidencji czasu pracy
 • Część 4
 • Jakie dokumenty wchodzą w skład Części C – czy zaszły zmiany w przechowywaniu dokumentacji w tej części
 • Część 5
 • Część D – dlaczego została dodana do Akt osobowych, jaka jest procedura związana z przechowywaniem dokumentów

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 10:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Iwona Wołkiewicz

Doświadczony specjalista z zakresu prawa pracy. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej na kierunku Kadry i Płace. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną.

14 / 03 / 2019 godz. 10:00
Przychody osiągane za granicą - jak prawidłowo rozliczać

Bezpłatne webinarium: Przychody osiągane za granicą - jak prawidłowo rozliczać

Termin: 13 marca 2019 r., godz. 11.30 - 12.30

W programie: 

1) Rezydencja podatkowa

 • Podział na rezydentów i nierezydentów
 • Miejsce zamieszkania a rodzaj obowiązku podatkowego
 • Dochody uzyskiwane za granicą przez nierezydentów

2) Metoda wyłączenia

 • Przykłady krajów obowiązywania
 • Uzyskiwanie wyłączenie dochodów zagranicznych a obowiązek złożenia zeznania w Polsce
 • Zasady obliczania podatku od dochodu polskiego

3) Metoda zaliczenia

 • Przykłady krajów obowiązywania
 • Uzyskiwanie wyłączenie dochodów zagranicznych a obowiązek złożenia zeznania w Polsce
 • Zasady obliczania podatku od dochodu polskiego i zagranicznego
 • Ulga obolicyjna

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 11:30

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie)

Autor

Paweł Ziółkowski

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

13 / 03 / 2019 godz. 11:30
Potrącenia komornicze - umowy cywilnoprawne

Płatne webinarium: Potrącenia komornicze - umowy cywilnoprawne

Termin: 13 marca 2019 r. godz. 10:00-11:00

Cena webinarium: 99 zł netto

W programie m.in.:

 • Zasady, granice i kolejność potrąceń u pracowników
 • Kwota wolna od potrąceń u pracowników
 • Stosowanie pracowniczych zasad potrąceń do umów cywilnoprawnych
 • Jakie koszty należy uwzględniać przy ustalania kwoty wolnej od potrąceń u zleceniobiorcy (koszty zwykłe, podwyższone, czy przewidziane dla umowy zlecenia)
 • Czy należy uwzględniać kwotę zmniejszającą podatek (46,33 zł)
 • Jaki na potrącenia mają składki PPK?
 • Czy kwotę wolną od potrąceń należy przeliczać na godziny
 • Potrącenia z kontraktów menedżerskich
 • Potrącenia z umów o dzieło
 • Potrącenia z działalności gospodarczej

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 10:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Paweł Ziółkowski

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

13 / 03 / 2019 godz. 10:00
Ustawa wdrażająca RODO- uwaga na zmiany obowiązujących przepisów

Płatne webinarium: Ustawa wdrażająca RODO- uwaga na zmiany obowiązujących przepisów

Termin: 12 marca 2019 r. godz. 10:00-11:00

Cena webinarium: 99 zł netto

W programie m.in.:

 • Co się zmieni w związku z pakietem ustaw pod kątem RODO
 • Rząd przyjął projekt pakietu ustaw (ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 – projekt z 22 października 2018r.), które mają dostosować nasz system prawny do przepisów RODO.
 • Pakiet zawiera propozycje nowelizacji aż dla 168 ustaw, w tym przepisy dotyczące prawa pracy, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, czy nawet prawa telekomunikacyjnego.
 • Czy i jakie zmiany, aktualizacje należy wdrożyć w wewnętrznych politykach bezpieczeństwa danych osobowych.

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 10:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Piotr Glen

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w setkach różnego rodzaju firmach i instytucjach. Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji SABI. Członek zespołów roboczych analizujących projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, a w tym aktywny uczestnik Zespołu ds. przygotowania do funkcji inspektora ochrony danych. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu książek i publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Uczestnik, jako ABI, postępowań administracyjnych oraz kontroli prowadzonych przez GIODO. Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach. Wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie.

12 / 03 / 2019 godz. 10:00
Pracownicze Plany Kapitałowe – na co należy zwrócić szczególną uwagę

Płatne webinarium: Pracownicze Plany Kapitałowe – na co należy zwrócić szczególną uwagę 

Termin: 11 marca 2019 r. godz. 10:00-11:00

Cena webinarium: 99 zł netto

W programie m.in.:

 • Pracownicze Programy Kapitałowe jako nowa (nie)obowiązkowa forma oszczędzania
 • Kto jest zobowiązany do wprowadzenia PPK
 • Wprowadzenie PPK w zakładzie pracy – kolejne kroki i obowiązki pracodawcy
 • Terminy – kto jest zobowiązany wprowadzić PPK już w 2019 r.
 • Finansowanie PPK – koszty pracodawcy i pracowników
 • Rezygnacja i ponowny (automatyczny) zapis do PPK
 • Porównanie PPK i PPE – czy warto jeszcze pomyśleć o PPE?

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 10:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Krzysztof Gąsior

Adwokat, partner w kancelarii Zawirska Gąsior - radcowie prawni i adwokaci sp.p.; specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa pracy, m.in. sporach z pracownikami dotyczącymi wynagrodzenia (premii), odwołania od rozwiązania umowy o pracę oraz ustalenia istnienia stosunku pracy, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, kontraktów menedżerskich i relacji z osobami zatrudnionymi na umowy cywilnoprawne, zwolnień indywidualnych i grupowych oraz kwestiach dotyczących ZFŚS.

11 / 03 / 2019 godz. 10:00
VAT 2019 – zmiany, problemy, orzecznictwo

Płatne webinarium: VAT 2019 – zmiany, problemy, orzecznictwo

Termin: 7 marca 2019 r. godz. 10:00-11:00

Cena webinarium: 99 zł netto

Program webinarium

 • Nowe regulacje dotyczące opodatkowania bonów, voucherów i kart podarunkowych
 • Zmiana zasad rozliczania usług elektronicznych w systemie MOSS
 • Zmiana ulgi na złe długi
 • Nowa matryca stawek VAT – przejście z PKWiU na CN
 • Kasy fiskalne, paragony elektroniczne
 • Faktury wystawiane do paragonów
 • Nowa deklaracja VAT w formie pliku JPK
 • Planowane zmiany w split payment
 • Pozostałe planowane zmiany VAT

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 10:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Janina Fornalik

Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego MDDP; doradztwem podatkowym zajmuje się od kilkunastu lat, poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, m.in. w działalności jednostek samorządu terytorialnego; doradza samorządom w kwestiach dotyczących rozliczania podatku VAT w bieżącej działalności, w zakresie realizowanych inwestycji oraz w ramach przekształceń, reprezentuje w postępowaniach podatkowych i sądowych; jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnopodatkowej.

07 / 03 / 2019 godz. 10:00
Kiedy przedsiębiorca powinien prowadzić kilometrówkę?

Płatne webinarium: Kiedy przedsiębiorca powinien prowadzić kilometrówkę?

Termin: 6 marca 2019 r. godz. 19:00-20:00

Cena webinarium: 99 zł netto

Od początku roku 2019 zmieniły się zasady rozliczania kosztów związanych z samochodami – wiele mówiło się o tym, że nie będzie już kilometrówek. Tymczasem okazuje się, że są aż 4 sytuacje, kiedy wciąż prowadzi się ewidencję przebiegu pojazdu. Kilometrówka pozwala rozliczyć cały VAT, potrącić 100% kosztów, wypłacić pracownikowi zwrot kosztów jazd lokalnych bez składek ZUS czy w końcu rozliczyć podróże służbowe.

Program webinarium

 • Odliczanie 100% VAT
 • Wykazywanie 100% kosztów uzyskania
 • Jazdy lokalne pracowników
 • Podróże służbowe

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 19:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Paweł Ziółkowski

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

06 / 03 / 2019 godz. 19:00
Ceny transferowe w 2019 r.

Płatne webinarium: Ceny transferowe w 2019 r.

Termin: 6 marca 2019 r. godz. 11:30-12:30

Cena webinarium: 119 zł netto

W ostatnim czasie ustawodawca dość gruntownie zmienia przepisy w zakresie cen transferowych.

W 2017 r. miała miejsce rewolucja w regulacjach dotyczących cen transferowych: z jednej strony zmniejszyła się liczba podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji w sprawie cen transferowych, z drugiej jednak strony dokumentacja dla podatników zobowiązanych do jej sporządzenia będzie dużo bardziej skomplikowana niż obecnie. W 2018 r. zmieniły się zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez powiązane spółki kontrolowane (CFC).

Zmiany, które weszły w życie od 1.1.2019 r. wprowadziły kolejną rewolucję w przepisach dotyczących cen transferowych, szczególnie w zakresie dokumentacji cen transferowych. Webinarium przybliży Państwu ostatnie zmiany w zakresie cen transferowych oraz pozwoli przygotować się do wypełnienia obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych.
 

W programie m.in.:

 • 1. – Podmioty powiązane – nowa definicja obowiązująca od 2019 r.
 • 2. – Nowe rozwiązania obowiązujące od 2019 r.
  • 2.1 – Korekta cen transferowych dokonana przez podatnika
  • 2.2 – Bezpieczna marża dla usług o niskiej wartości dodanej
  • 2.3 – Bezpieczne oprocentowanie pożyczek
  • 2.4 – Informacja o cenach transferowych przekazywana Szefowi KAS
 • 3. – Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych w 2019 r.
  • 3.1 – Zmiany wchodzące w życie od 2019 r.
  • 3.1.1 – Likwidacja progu przychodów lub kosztów, podwyższenie progu wartości transakcji
  • 3.1.2 – Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej
  • 3.1.3 – Dopuszczenie innych metod szacowania cen
  • 3.1.4 – Elementy dokumentacji lokalnej i grupowej

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 10:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Mariusz Makowski

Doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły i książki na temat opodatkowania dochodów zagranicznych oraz realizuje szkolenia na ten temat. Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).

06 / 03 / 2019 godz. 11:45
Obowiązkowe raportowanie schematów podatkowych od 2019 r.

Płatne webinarium: Obowiązkowe raportowanie schematów podatkowych
od 2019 r.

Termin: 6 marca 2019 r. godz. 10:00-11:00

Cena webinarium: 99 zł netto

W programie m.in.:

 • Definicja schematu podatkowego
  • Kryterium głównej korzyści
  • Ogólna cecha rozpoznawcza
  • Szczególna cecha rozpoznawcza
  • Inna szczególna cecha rozpoznawcza
  • Czy może powstać schemat podatkowy w wyniku wykonania przepisów ustawy o rachunkowości?
 • Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych
  • Promotor
  • Korzystający
  • Wspomagający
 • Obowiązek raportowania o schematach podatkowych przez podatnika w przypadku braku cech optymalizacji
 • Forma oraz termin raportowania o schematach podatkowych
 • Zakres oraz treść informacji o schemacie podatkowym
 • Tajemnica zawodowa a obowiązek raportowania o schematach podatkowych
 • Obowiązek tworzenia procedury wewnętrznej
  • Podmioty zobowiązane
  • Zakres procedury
  • Forma procedury
  • Obowiązek tworzenia procedury przez podmioty zatrudniające doradców in-house
 • Konsekwencje karne nieprzestrzegania obowiązku raportowania o schematach podatkowych
 • Objaśnienia Ministra Finansów

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 10:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Arkadiusz Duda

Doradca podatkowy. Ma szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości. Ma doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych.

06 / 03 / 2019 godz. 10:00
Zmiany w CIT i PIT od 2019 r

Płatne webinarium: Zmiany w CIT i PIT od 2019 r

Termin: 4 marca 2019 r. godz. 10:00-11:00

Cena webinarium: 99 zł netto

W programie m.in.:

 • Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości a przychody
 • Ulga mieszkaniowa po nowemu
 • Rozliczenie PIT przez KAS – nowe zasady
 • Koszty samochodów osobowych – najważniejsze zmiany
 • Wynagrodzenia małżonków w kosztach
 • Ulepszenie środka trwałego sprzed 2018 r. - czy w końcu zostały poprawione przepisy?
 • Kopia certyfikatu rezydencji
 • Nowe zasady rozliczania podatku u źródła
 • Dopłaty i zatrzymany zysk a premia podatkowa
 • Opodatkowanie kryptowalut – najważniejsze zasady

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 10:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Radosław Kowalski

04 / 03 / 2019 godz. 10:00
Opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu – praktyczne wskazówki

Bezpłatne webinarium: Opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu – praktyczne wskazówki

Termin: 28 lutego 2019 r., godz. 10.00 - 11.00

W programie: 

 1. Nakładanie opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu i ich dochodzenie z elementami egzekucji.
 2. Prawidłowe rozliczanie wpłat za przedszkole i wyżywienie.
 3. Inne sposoby wygasania należności: potrącenie, przeniesienie własności rzeczy.
 4. Postępowanie z nadpłatą w opłacie za przedszkole.
 5. Udzielanie ulg w spłacie opłaty za przedszkole: umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty.
 6. Przedawnienie opłaty za przedszkole.

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 10:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie)

Autor

Hanna Kmieciak

Specjalista w zakresie dochodów JST

28 / 02 / 2019 godz. 10:00
Powrót do aktualnych szkoleń
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK