Lista webinariów

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) już od 2019 r. - najważniejsze zasady

Płatne webinarium: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) już od 2019 r. - najważniejsze zasady

Termin: 12 grudnia 2018 r. godz. 10:00-11:00

Cena webinarium: 99 zł netto

Prelegent: Krzysztof Gąsior - Adwokat. Partner w butikowej kancelarii prawa pracy - Zawirska Gąsior. Doradza klientom w sporach z pracownikami, w postępowaniach dotyczących zatrudniania cudzoziemców i legalizacji pobytu, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych w związku z zatrudnieniem, relacji z osobami zatrudnionymi na umowy cywilnoprawne, restrukturyzacji zatrudnienia, a także w kwestiach zbiorowego prawa pracy. Autor licznych publikacji prasowych. Gość branżowych programów telewizyjnych w roli eksperta.

Na szkoleniu zostaną przedstawione podstawowe zasady dotyczące funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych, w tym do jakich podmiotów i od kiedy ma zastosowanie obowiązek ich utworzenia. Postaramy się odpowiedzieć sobie na pytanie czy prowadzenia PPK dla pracowników jest dobrowolne, czy jednak obowiązkowe. W szczegółach omówione zostaną kolejne kroki, jakie powinien podjąć pracodawca w celu utworzenia PPK oraz jakie są z tym związane koszty. Przedstawiona zostanie również wzajemna relacja pomiędzy PPK a PPE.

 

W programie:

 • Pracownicze Programy Kapitałowe jako nowa (nie)obowiązkowa forma oszczędzania
 • Kto jest zobowiązany do wprowadzenia PPK
 • Wprowadzenie PPK w zakładzie pracy – kolejne kroki, terminy i obowiązki pracodawcy
 • Finansowanie PPK – koszty pracodawcy i pracowników
 • Rezygnacja z PPK
 • Porównanie PPK i PPE – czy warto jeszcze utworzyć PPE?

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 10:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Ekspert M

12 / 12 / 2018 godz. 10:00
VAT - najnowsze orzecznictwo

BEZPŁATNE WEBINARIUM: VAT - NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

TERMIN: 5 grudnia 2018 r., godz. 19.00 - 20.00

W programie:

- odliczenie podatku VAT z faktury od niezarejestrowanego podatnika,
- odliczenie 100% VAT od wydatków dotyczących samochodów parkowanych w miejscu zamieszkania pracowników,
- brak neutralności VAT przy odwrotnym obciążeniu (import usług, WNT),
- zbiorcze faktury za dostawę towarów,
- dostawa nieruchomości zabudowanej na rzecz dzierżawcy,
- VAT od kontraktów menedżerskich,
- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów przerwana magazynowaniem.

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 11:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

 

Autor

Janina Fornalik

Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego MDDP; doradztwem podatkowym zajmuje się od kilkunastu lat, poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, m.in. w działalności jednostek samorządu terytorialnego; doradza samorządom w kwestiach dotyczących rozliczania podatku VAT w bieżącej działalności, w zakresie realizowanych inwestycji oraz w ramach przekształceń, reprezentuje w postępowaniach podatkowych i sądowych; jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnopodatkowej.

05 / 12 / 2018 godz. 19:00
Rewolucja w rozliczaniu samochodów osobowych w firmie - zmiany od 2019 r.

Płatne webinarium: Rewolucja w rozliczaniu samochodów osobowych w firmie - zmiany od 2019 r.

Termin: 4 grudnia 2018 r., godz. 11:00-12:00

Cena webinarium: 99 zł netto

W programie:

 • Odliczanie VAT od wydatków samochodowych
 • Samochód w kosztach w 2018 r.
 • Podwyższenie limitu amortyzacji do 150.000 zł
 • Które samochody mają być amortyzowane podatkowo do kwoty 225.000 zł
 • Podwyższenie limitu ubezpieczenia (150.000 zł)
 • Wprowadzenie limitu w leasingu (150.000 zł)
 • Zmiana zasad zaliczania do kosztów wydatków samochodowych
 • Wprowadzenie limitu kosztowego
 • Zasady rozliczania samochodów używanych przez pracowników

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 11:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Paweł Ziółkowski

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

04 / 12 / 2018 godz. 11:00
Potrącenia komornicze od 1 stycznia 2019 r.

BEZPŁATNE WEBINARIUM: POTRACENIA KOMORNICZE OD 1 STYCZNIA 2019 R.

TERMIN: 3 grudnia 2018 r., godz. 19.00 - 20.00

W programie:

1) Potrącenia ze stosunku pracy

 • Wysokość potrąceń
 • Kwoty wolne od potrąceń
 • Potrącenia alimentacyjne bez tytułów egzekucyjnych
 • Potrącenia dobrowolne
 • Potrącenia z ZFŚS

2) Potrącenia z zasiłków

 • Wysokość potrąceń
 • Kwoty wolne od potrąceń od lipca 2018
 • Potrącenia dobrowolne z zasiłków
 • Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku

3) Potrącenia z umów cywilnoprawnych

 • Zajęcie wierzytelności
 • Potrącenia wg stanu do końca 2018 r.
 • Ochrona wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2019 r.
 • Wysokość potrąceń
 • Kwota wolna od potrąceń
 • Konsekwencje wprowadzenia ochrony przed egzekucją

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 19:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie)

 

Autor

Paweł Ziółkowski

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

03 / 12 / 2018 godz. 19:00
Jak przygotować firmę do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Bezpłatne webinarium: Jak przygotować firmę do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Termin: 30 listopada 2018r., godz. 10.00 - 11.00

PROGRAM:

 1. Zasady przeprowadzenia kontroli, prawa i obowiązki stron kontroli, uprawnienia inspektora pracy
 2. Przebieg kontroli: wybór osób objętych kontrolą, wybór dokumentacji pracowniczej objętej kontrolą
 3. Najczęściej kontrolowane zagadnienia: nawiązanie stosunku pracy, bhp, orzeczenia lekarskie, wynagrodzenia, urlopy wypoczynkowe i czas pracy.
 4. Zakończenie kontroli, protokół pokontrolny, polecenia, wystąpienia, nakazy, egzekucja oraz sankcje prawne
 5. Odpowiedzialność za przewinienia: pracodawcy, osoby reprezentującej pracodawcę w sprawach pracowniczych, kadry kierowniczej, specjalisty ds. kadr i płac

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 19:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Iwona Wołkiewicz

Doświadczony specjalista z zakresu prawa pracy. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej na kierunku Kadry i Płace. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną.

30 / 11 / 2018 godz. 10:00
KSR 11 - środki trwałe

BEZPŁATNE WEBINARIUM: KSR 11 - ŚRODKI TRWAŁE

Termin: 28 listopada 2018 r., godz. 19.00 - 20.00

Zapraszamy do udziału w pierwszym webinarium, które zorganizujemy w godzinach wieczornych!

W programie:

- definicja środka trwałego

- zasady klasyfikacji środków trwałych,

- wartość początkowa środka trwałego,

- ulepszenia lub bieżące użytkowanie środkiem trwałym,

- dokumentacja obrotu środkami trwałymi.

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 19:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Gyongyver Takats

Doktor nauk ekonomicznych SGH, redaktor naczelna Biuletynu głównego księgowego, kandydat na biegłego rewidenta z praktyką w biurze rachunkowym i firmie audytorskiej. Właścicielka biura rachunkowego. Specjalistka w tematyce międzynarodowej sprawozdawczości finansowej legitymująca się dyplomem wydanym przez ACCA. Autorka ponad 100 artykułów poradniczych z zakresu rachunkowości, trener i wykładowca.

28 / 11 / 2018 godz. 19:00
VAT: najnowsze zmiany w dokumentowaniu, ewidencjonowaniu i deklarowaniu

Płatne webinarium: VAT: najnowsze zmiany w dokumentowaniu, ewidencjonowaniu i deklarowaniu

Termin: 26 listopada 2019 r., godz. 12:00-13:00

Cena webinarium: 119 zł netto

Wchodzi w życie nowa fala zmian w podatku od towarów i usług: dotyczą one w większości istotnych elementów tego podatku, w tym zwłaszcza fakturowania, dokumentowania, ewidencjonowania oraz deklarowania, zwłaszcza wobec docelowego planu likwidacji deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Zmiany dotyczą również tak szczegółowych zagadnień jak objęcie tym podatkiem części bonów towarowych i usługowych. Nastąpi również zmiana koncepcji podzielonej płatności, która stanie się obowiązkowa w obrocie niektórymi towarami i usługami. Również tylko do końca 2018 roku może obowiązywać tzw. odwrotne obciążenie na towary wymienione w załącznikach nr 11 i nr 14 do ustawy: Co dalej? Na to pytanie odpowie szczegółowy program webinarium:

 

W programie:

 1. Przedłużenie obowiązywania podwyższonych stawek podatkowych (23%, 8%, 7%, 4%) –
  art. 146a ustawy o VAT.
 2. Uchylenie załączników nr 11 i 14 do ustawy o VAT: Kiedy to nastąpi?
 3. Faktury wystawione na żądanie w trybie art. 106b ust. 3 ustawy o VAT: stan do końca 2018 roku, - zmiany od początku przyszłego roku. Zwrot paragonu jako przesłanka wystawienia faktury: podatnikowi i konsumentowi (numer NIP na fakturze).
 4. Opodatkowanie bonów „jednego przeznaczenia”: jak ewidencjonować nieopodatkowaną sprzedaż za bony jednego przeznaczenia? Ewidencjonowanie sprzedaży za bony „różnego przeznaczenia”. Zmiany dotyczące fakturowania i ewidencjonowania w kasach rejestrujących.

 

Uczestnicy webinarium utrzymają autorskie materiały Instytutu Studiów Podatkowych dotyczące omawianej problematyki

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 12:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

26 / 11 / 2018 godz. 12:00
Akademia kadrowo-płacowa

Akademia Kadrowo-Płacowo to projekt edukacyjny dedykowany osobom zajmującym się kadrami, płacami i HR, w ramach którego eksperci praktycy wprowadzą Państwa w tajniki związane ze zmianami w prawie pracy, które już obowiązują lub są planowane do wprowadzenia w 2019 r.

WIDEOSZKOLENIE: Przegląd zmian w prawie pracy 2018/2019 r. 

Termin: 21 listopada 2018 r. godz. 9:30-10:30

Prowadzący: Piotr Wojciechowski

Program wideoszkolenia

 • Zmiany w zakresie zatrudniania telepracowników oraz czasu pracy pracowników rodziców dzieci niepełnosprawnych.
 • Zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników – art. 221 k. p.
 • Zmiany w Kodeksie pracy z projektu prezydenckiego (dyskryminacja, świadectwa pracy, uprawnienia rodzicielskie).
 • Nowe zasady pracy w niedziele i święta w placówkach handlowych – wybrane zagadnienia.
 • Związki zawodowe po zmianach
 • Prowadzenie dokumentacji po zmianach w aspekcie przepisów przejściowych z 2018 na 2019 r.
 • Monitoring pracowników po nowemu.

Webinarium: Monitoring pracowników po najnowszych zmianach.

Termin: 22 listopada 2018 r. godz. 9:30-10:30

Prowadzący: Krzysztof Gąsior

Program webinarium

 • Prywatność pracownika a prawo pracodawcy do kontroli
 • Obowiązki i uprawnienia pracodawcy wynikające z nowych regulacji
 • Wymogi dotyczące monitoringu wizyjnego
 • Jak kontrolować pocztę służbową pracownika po nowelizacji przepisów
 • Inne dopuszczalne metody monitorowania pracowników
 • Praktyczna lista zakazanych działań

Webinarium: Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej - 1 stycznia 2019 r.

Termin: 23 listopada 2018 r. godz. 9:00-10:00

Prowadzący: Iwona Wołkiewicz

Program webinarium

 • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych
 • Zmiany w formularzach ZUS – zgodnie z projektem nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia m.in. wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych
 • Akta osobowe w postaci papierowej czy elektronicznej – wybór pracodawcy
 • Sposoby archiwizacji elektronicznej akt osobowych – techniczne rozwiązania proponowane na rynku usług kadrowo - płacowych
 • Składowe akt osobowych proponowane w projekcie nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej – nowy podział teczki pracowniczej, dokumentacja związana z ewidencją czasu pracy, zasady przenoszenia dokumentacji między systemami, doręczanie zawiadomień oraz zasady wydawania kopii akt osobowych

Webinarium: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US

Termin: 26 listopada 2018 r. godz. 9:30-10:30

Prowadzący: Anna Kopyść

Program webinarium

 • Zwrot pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS – przekroczenie składek emerytalno – rentowych
 • Przedwczesne zaprzestanie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – błędne oświadczenie ubezpieczonego o przekroczeniu składek emerytalno – rentowych
 • Skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS i podatku finansowanych przez pracownika i byłego pracownika
 • Przekształcenie umowy o dzieło w umowę zlecenia
 • Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i przez byłego pracownika

Webinarium: RODO w praktyce działów kadr i HR

Termin: 27 listopada 2018 r. godz. 9:30-10:30

Prowadzący: Piotr Glen

Program webinarium

 1. Zakres stosowania RODO oraz najważniejsze zmiany i skutki dla polskiego prawa:
  1. Zmiany zachodzące w polskim porządku prawnym, w tym w Kodeksie Pracy;
  2. RODO, a przepisy sektorowe – praktyczne zastosowanie;
  3. Nowe pojęcie danych osobowych w Rozporządzeniu – co nie znaczy, że pracownikom należy nadawać numery, zamiast imion i nazwisk;
  4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Rozporządzeniu – które z nich odnoszą się do przetwarzania danych pracowniczych
 2. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy, jako administratora danych:
  1. Czy, kiedy i o czym pracodawca jest obowiązany informować osoby, których dane dotyczą;
  2. Które dane o pracowniku są służbowe, jawne, a które prywatne, chronione?
  3. Przekazanie danych kontaktowych pracownika w kontrakcie, to nie jest powierzenie danych do przetwarzania;
  4. Dlaczego i w jakim zakresie pracodawca może sprawdzać do czego pracownik wykorzystuje służbową skrzynkę poczty elektronicznej lub dostęp do Internetu;
  5. Zasady stosowania monitoringu wizyjnego zgodnie ze zmianami w Kodeksie Pracy.
 3. Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych „zwykłych” oraz danych wrażliwych.
  1. Kiedy i jaką przesłankę zastosować przetwarzając dane – dlaczego dla potrzeb zatrudnienia zbędna lub wręcz nieuprawniona jest klauzula zgody na przetwarzanie danych,
  2. Co to są dane wrażliwe i kiedy można je przetwarzać;
  3. Czy można żądać od kandydata do pracy zaświadczenia/oświadczenia o niekaralności?
  4. Poradnik dla pracodawcy opublikowany przez UODO – aspekty praktyczne
  5. analiza najczęściej zadawanych pytań dotyczących przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem.
 4. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium

Autor

Iwona Wołkiewicz

Doświadczony specjalista z zakresu prawa pracy. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej na kierunku Kadry i Płace. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną.

21 / 11 / 2018 godz. 10:00
Zmiany w CIT i PIT od 2019 r.

Płatne webinarium: Zmiany w CIT i PIT od 2019 r.

Termin: 19 listopada 2018 r., godz. 10:00-11:30

Cena webinarium:119 zł netto

W programie:

 • Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości a przychody
 • Ulga mieszkaniowa po nowemu
 • Rozliczenie PIT przez KAS – nowe zasady
 • Koszty samochodów osobowych – najważniejsze zmiany
 • Wynagrodzenia małżonków w kosztach
 • Pakiet wierzytelności a koszty
 • Ulepszenie środka trwałego sprzed 2018 r. - czy w końcu zostały poprawione przepisy?
 • Kopia certyfikatu rezydencji
 • Nowe zasady rozliczania podatku u źródła
 • Dopłaty i zatrzymany zysk a premia podatkowa
 • Opodatkowanie kryptowalut – najważniejsze zasady
 • IP Box -najważniejsze zasady

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 10:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych. Autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

19 / 11 / 2018 godz. 10:00
Zmiany w umowach cywilnoprawnych 2019

Płatne webinarium: Zmiany w umowach cywilnoprawnych 2019

Termin: 9 listopada 2018 r. godz. 11:15-12:15

Cena webinarium: 99 zł netto

W programie:

 • Stosunek pracy a umowa zlecenia
 • Dzieło a zlecenie
 • Minimalne wynagrodzenie z umowy zlecenia
 • Nowe zasady dokonywania potrąceń komorniczych

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 9:30

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Paweł Ziółkowski

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

09 / 11 / 2018 godz. 11:15
Zmiany w rozliczaniu samochodów firmowych od 2019 r.

Płatne webinarium: Zmiany w umowach cywilnoprawnych 2019

Termin: 9 listopada 2018 r., godz. 10:00-11:00

Cena webinarium: 99 zł netto

W programie:

 • Charakter zmian w podatkach dochodowych dotyczących samochodów
 • Amortyzacja samochodów osobowych w kosztach podatkowych
 • Samochody elektryczne – czy obowiązują wyższe limity kosztowe?
 • Leasing operacyjny samochodów – rewolucyjne zmiany
 • Sprzedaż samochodu a koszty podatkowe – czy będzie nowy limit
 • Koszty używania samochodu – całkiem nowe ograniczeni kosztowe
 • Koszty ubezpieczenia samochodów w kosztach podatkowych
 • Samochód prywatny osoby fizycznej a koszty
 • Co z ewidencją przebiegu?
 • Co ma wspólnego VAT-26 z kosztami

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 10:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych. Autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

09 / 11 / 2018 godz. 10:00
Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych. Rewolucja związkowa 2019 r.

Płatne webinarium: Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych. Rewolucja związkowa 2019 r.

Termin: 30 października  2018 r., godz. 11:45-12:45

Cena webinarium: 99 zł netto

W programie:

 • Różnice w zakresie podmiotowym prawa koalicji związkowej przed i po nowelizacji. Dlaczego zmieniono przepisy?
 • Różnice w stosowanej terminologii „pracownik” - „osoba wykonująca pracę zarobkową”; oraz „pracodawca” - „pracodawca w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy”.
 • Na jakich zasadach wstępować będą do polskich związków zawodowych cudzoziemcy z umowami zlecenia, a na jakich zasadach zrzeszać będą się pracownicy tymczasowi pozostający w zatrudnieniu cywilnoprawnym?
 • Jaki sąd będzie rozstrzygał sprawy dotyczące członków związku, którzy mają umowy cywilnoprawne?
 • Nowe wyższe kryteria reprezentatywności organizacji związkowych. Które organizacje związkowe stracą po dniu 1 stycznia reprezentatywność i jakie będą tego konsekwencje w praktyce?
 • Weryfikacja liczebności związku zawodowego na nowych zasadach. Jakie będą konsekwencje dla organizacji nieprzedstawienia informacji o liczbie członków lub jej zawyżanie?
 • Ochrona danych członków związku zawodowego przed sądem pracy i w relacji z pracodawcą. Jak ma się do tego RODO?
 • Po co wprowadzony został zakaz podwójnego liczenia członków związku zawodowego?
 • >Zmiana w odprowadzaniu składki związkowej.
 • Na jakich zasadach zleceniobiorca skorzysta z czynności doraźnej i czy w związku z tym jego umowa przedłuża się o czas zwolnienia od pracy?
 • Czy w sprawach regulaminów wewnątrzzakładowych należy uzgadniać stanowisko ze wszystkimi organizacjami związkowymi, czy tylko z reprezentatywnymi i co w sytuacji gdy w zakładzie jest tylko jedna organizacja związkowa?
 • Ochrona działaczy związkowych mających umowy prawa cywilnego.
 • Jak i według jakich kryteriów określić liczbę osób chronionych w organizacji związkowej?
 • Nowość, ustawodawca wprowadził terminy na wyrażenie zgody przez organizacje związkową na zwolnienie działacza. Co stanie się po terminie gdy organizacja milczy i nie wyraża stanowiska?

 

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 9:30

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Ewa Podgórska-Rakiel

Doktor nauk prawnych, specjalizująca się w prawie pracy. Zajmuje się również ochroną danych osobowych w stosunkach pracy, także w problematyce monitoringu wizyjnego w zakładzie. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz trener licznych szkoleń. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy ze związkami zawodowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ekspert zespołu ds. międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego. Autorka licznych publikacji, wypowiedzi medialnych, w tym debat na temat aktualnych problemów prawa pracy.

30 / 10 / 2018 godz. 11:45
Powrót do aktualnych szkoleń
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK