Szkolenie

Dokumentacja pracownicza 2018/2019 - jak przygotować się do zmian

Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie znaczące zmiany w prowadzeniu akt osobowych. Już dziś dowiedz się jak w praktyce przygotować się do stosowania zmienionych przepisów. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych, elektronizacja akt osobowych, prowadzenie dokumentacji zgodnie z RODO - to podstawowe zagadnienia, które zostaną omówione. Termin szkolenia: 14 listopada 2018 r. oraz 14 grudnia 2018 r.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nowe zasady dotyczące okresu przechowywania akt osobowych oraz ich archiwizacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacją
 • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych
 • Okres przechowywania akt osobowych dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019
 • Wyjątki wydłużenia okresu przechowywania akt osobowych
 • Okres przechowywania akt osobowych dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 1999 do 31 grudnia 2018
 • Okres przechowywania akt osobowych dla pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracowników
 • Procedura niszczenia dokumentacji pracowniczej

 

 1. Obowiązki pracodawców w zakresie Ubezpieczeń Społecznych – zmiana w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Oświadczenie pracodawcy o zamiarze przekazywania raportów informacyjnych
 • Raport informacyjny ZUS RIA
 • Zmiany w dokumentach ZUS ZWUA, ZUS RCA

 

 1. Możliwość przejścia na inną postać przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Obowiązki pracodawcy w związku z przejściem na inną postać archiwizacji dokumentacji pracowniczej
 • Zasady uzyskiwania i posługiwania się podpisem elektronicznym
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracowników
 • Obowiązek przygotowania kopii dokumentacji pracowniczej na wniosek pracownika

 

 1. Proces przenoszenia dokumentacji w przypadku przejścia na inną postać akt osobowych
 • Wybór podmiotu przeprowadzającego przenoszenie dokumentacji– procesor / w miejscu pracodawcy
 • Wybór technologii do przechowywania akt w przypadku przejścia na elektroniczną postać dokumentacji pracowniczej
 • Bezpieczeństwo przechowywania dokumentacji pracowniczej

 

 1. Akta osobowe i inna dokumentacja pracownicza – obowiązek prowadzenia i archiwizowania

 

 1. Składowe akt osobowych proponowane w projekcie nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej
 1. Nowy podział akt osobowych 4 części
 • Część A – wykaz dokumentów, które powinny być archiwizowane w tej części akt osobowych ze szczególnym uwzględnieniem nowych danych jakich pracodawca będzie mógł żądać od pracownika
 • Część B – wykaz dokumentów, które powinny być archiwizowane w tej części akt osobowych ze szczególnym uwzględnieniem nowych danych jakich pracodawca będzie mógł żądać od pracownika oraz dokumentów oraz dokumentów, które powinny być przeniesione do innej części akt osobowych, możliwość podziału części B na działy tematyczne
 • Część C – dokumenty dotyczące odpowiedzialności porządkowej pracownika
 • Cześć D – dokumenty związane z rozwiązaniem i wygaśnięciem stosunku pracy
 • Przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach
 1. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z:
 • Ewidencją czasu pracy – dokumenty, które wchodzą w skład ewidencji czasu pracy
 • Kartą wynagrodzeń
 • Kartą ewidencji przydziału odzieży
 • Inną dokumentację niezbędną do celu dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy
 1. Wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji elektronicznej – wymagania dotyczące systemu teleinformacyjnego, zabezpieczenie dokumentacji elektronicznej,
 2. Zasady przenoszenia danych z różnych systemów teleinformatycznych
 3. Sposób doręczania pracownikowi lub byłemu pracownikowi zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji, sposób wydania dokumentacji pracownikowi
 4. Procedura wydawania kopii dokumentacji pracowniczej
 5. Wymagany okres dostosowania dokumentacji do wymogów przepisów wchodzących od dnia 1 stycznia 2019

 

 1. Dokumentacja pracownicza a ochrona danych osobowych
  1. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osób przetwarzających dane osobowe w firmie
  2. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  3. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych procesorom
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK