Szkolenie

Akademia Podatków 2019

Zapraszamy do udziału w cyklu 4 szkoleń  poświęconych bieżącym oraz planowanym zmianom w podatkach VAT, CIT i PIT. Warszawa, październik - grudzień 2019

Akademia Podatków 2019 to kolejna edycja cyklu szkoleń poświęconych zmianom w podatkach VAT, CIT i PIT! Już dziś zarezerwuj czas aby wziąć w nich udział i zamów pakiet 4 szkoleń w cenie 1996 zł brutto! TERMINY GWARANTOWANE!

PROMOCJA: Tylko przy zamówieniach złożonych do 18 października br. otrzymasz 3-miesięczny dostęp do INFORAKADEMII, moduł: Księgowość

Cena pakietu obejmuje: uczestnictwo w 4 szkoleniach, czasopisma INFOR PL, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy, 14 - dniowy dostęp do INFORLEX'a Księgowość i Kadry.

WARSZTAT I: Zmiany VAT 2018/2019: JPK, split payment, metodyka należytej staranności, kasy rejestrujące, 25 października 2018 r.

WARSZTAT II: Zmiany VAT 2019, 15 listopada 2018 r.

WARSZTAT III: Podatki dochodowe (CIT i PIT) cz.1, 30 listopada 2018 r.

WARSZTAT IV: Podatki dochodowe (CIT i PIT) cz. 2, 10 grudnia 2018 r.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM AKADEMII:

WARSZTAT I: Zmiany VAT 2018/2019: JPK, split payment, metodyka należytej staranności, kasy rejestrujące

 1. JPK
 1. Istota i idea JPK - na czym to polega?
 2. JPK z mocy prawa i na żądanie
 3. Obowiązki podatnika przedłożenia JPK na żądanie
 4. Żądanie organu a JPK – w jakich przypadkach podatnik nie jest zobowiązany przekazywać JPK
 5. Zasady dostarczania informacji w ramach JPK
 6. Czy zawsze przekażemy komplet danych?
 7. Sankcje za nieudostępnienie JPK
 8. Czym realnie grozi podatnikom stosowanie JPK – przykładowe problemy, ryzyka ale i szanse
 9. JPK_FA – jak realizować obowiązek w tym zakresie
 10. Kasy fiskalne a JPK – przygotowywane zmiany
 11. JPK a deklaracja VAT – WAŻNE ZMIANY!!

 

 1. Split payment
 1. Istota split payment
 2. Jak zepsuć relacje z kontrahentem za pomocą podzielonej płatności
 3. Czy podzieloną płatność podatnika wybiera?
 4. Poważne problemy z opcjonalnym charakterem podzielonej płatności
 5. Zakaz stosowania podzielonej płatności – skuteczny czy nieskuteczny, z czym się może wiązać?
 6. Rachunek VAT
 7. Sposoby wykorzystania środków z rachunku VAT
 8. Zwolnienie środków z rachunku VAT
 9. Szczegóły decydują o zastosowaniu split payment
 10. Odpowiedzialność osób trzecich, a split payment
 11. Negatywne konsekwencje naruszenie procedury podzielonej płatności
 12. Brak sankcji ale i brak ochrony
 13. Jak wpływa podzielona płatność na funkcjonowanie podatników
 14. Bieżące, praktyczne problemy związane ze stosowanie podzielonej płatności, studium przypadku
 1. Inne mechanizmy zmierzające do ograniczenia wyłudzeń VAT
 1. STIR a VAT
 2. Co z odwrotnym obciążeniem
 3. Czarna i biała lista podatników VAT
 4. Inne
 1. Metodyka należytej staranności, kasy rejestrujące
 1. Prawo czy bezprawie – czyli Metodyka należytej staranności
 2. Podstawy (brak) normatywne stosowania Metodyki
 3. Czy trzeba stosować Metodykę
 4. Jak zachować należytą staranność w VAT
 5. Weryfikacja kontrahenta: sprawdzać czy nie sprawdzać, a jeżeli tak to kiedy
 6. Konsekwencje nieprawidłowych rozliczeń w VAT: kto ponosi odpowiedzialność i jaką
 7. Jak się przygotować do konfrontacji z organem, jakie procedury wprowadzić itp.
 8. Centralne Repozytorium Kas
 9. Zamieszanie prawne dotyczące kas fiskalnych online
 10. Kasy fiskalne online nie tak prędko jak zapowiadane ale trzeba się przygotować
 11. Do kiedy dotychczasowe kasy mogą być stosowane
 12. Kto pierwszy i od kiedy musi stosować kasy online
 13. Zasady wymiany kas
 14. Paragon elektroniczny
 15. Kasa - program
 16. Czy należy spodziewać się ograniczenia zwolnień od obowiązku stosowania kas
 17. Bieżące problemy - studium przypadku

WARSZTAT II: Zmiany VAT 2019

 1. Kierunek zmian w VAT
 2. Stosowanie PKWiU na potrzeby VAT: wersja 2008 czy 2015 ?
 3. Konsekwencje zmian w zakresie PKWiU a VAT
 4. Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia – znaczenia retrospektywne i na przyszłość
 5. Pomioty powiązane wg VAT
 6. Nieuzasadnione wzbogacenie podatnika a brak prawa do odliczenia
 7. Faktura do paragonu – nowe rozwiązania, nowe sankcje, nowe ryzyka
 8. Nota korygująca uzupełniająca NIP – czy będzie możliwa? Negatywne konsekwencje akceptacji.
 9. Rzeczywiste ograniczenie odliczenia VAT przez przepisy dotyczące fakturowania sprzedaży fiskalizowanej w kasie.
 10. Dalsze zmiany dotyczące wyrejestrowywania i przywracania podatników VAT
 11. Ograniczenie możliwości stosowania zwolnienia ze względu na wartość obrotów.
 12. Elektroniczna faktura VAT RR
 13. Nie zapominajmy o ograniczeniach w VAT dotyczących samochodów – kiedy kolejne (nieuniknione) zmiany?
 14. Opodatkowanie bonów
 15. Rodzaje bonów
 16. Bon a fikcja prawna dostawy
 17. Błędy w przepisach dotyczących bonów
 18. Co z dotychczasową wykładnią dotyczącą opodatkowania VAT bonów?
 19. Studium przypadku
 20. Zagadnienia bieżące

WARSZTAT III: Podatki dochodowe (CIT/PIT) 2019 cz. I

 1. Nowe, kluczowe, definicje w podatkach dochodowych
 2. Wspólne rozliczenie małżonków w PIT
 3. Opodatkowanie zbycia odziedziczonych nieruchomości
 4. Warunki zwolnienia przychodu ze sprzedaży nieruchomości
 5. Zasady stosowania zwolnienia dochodu z obligacji
 6. Waluty wirtualne (kryptowaluty) a polskie podatki dochodowe
 7. Konwersja wierzytelności na kapitał a koszty podatkowe
 8. Nowa ulga innowacyjna
 9. Nabycie pakietu wierzytelności a podatki dochodowe
 10. Exit tax czyli podatek dochodowy od niezrealizowanych zysków
 11. Bardziej skomplikowane zasady obliczania podatku u źródła i podatku od niektórych zysków kapitałowych
 12. Warunki stosowania kopii certyfikatu rezydencji
 13. Zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności
 14. Przepisy przejściowe do omówionych zmian w podatkach dochodowych

WARSZTAT IV: Podatki dochodowe (CIT/PIT) 2019 cz. II

 1. Dopłaty i zysk przekazany na kapitał rezerwowy a koszty
 2. Koszty używania samochodów a koszty podatkowe
 3. Nowy limit kosztowy dla amortyzacji samochodów
 4. Leasing samochodów a koszty
 5. Bardzo ważne przepisy przejściowe dotyczące kosztów „samochodowych”
 6. Stawka 9% CIT czyli podwyższenie przez obniżenie
 7. Zmiany dotyczące amortyzacji
 8. Raportowanie schematów podatkowych
 9. Sankcja podatkowa za optymalizację
 10. Ograniczenie możliwości stosowania interpretacji indywidualnych
 11. Inne zmiany
 12. Podatek od ST będących nieruchomościami - druga odsłona
 13. Czy będą zmiany dotyczące cen transferowych?

Uwaga! Ze względu na trwające prace legislacyjne program warsztatów może ulec zmianie.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK