Monitor Księgowego 2/2022, data dodania: 20.01.2022

Jak po zmianach rozliczyć w pkpir sprzedaż samochodu poleasingowego

W styczniu 2022 r. wykupiłam z leasingu operacyjnego samochód osobowy. Zamierzam go sprzedać w tym roku. Jak rozliczyć taką sprzedaż?

PROBLEM

W styczniu 2022 r. wykupiłam z leasingu operacyjnego samochód osobowy. Zamierzam go sprzedać w tym roku. Jak rozliczyć taką sprzedaż?

RADA

Dochód ze sprzedaży samochodu, o którym mowa w pytaniu, należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej i zaewidencjonować w kolumnie 8 pkpir. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady rozliczania sprzedaży składników wykupionych z leasingu operacyjnego. Według przepisów obowiązujących od początku 2022 r. przychodem z działalności gospodarczej jest przychód ze sprzedaży składników użytkowanych na podstawie leasingu operacyjnego, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat (art. 10 ust. 2 pkt 4 i art. 14 ust. 2 pkt 19 updof). To oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca, który wykupi leasingowany samochód do majątku prywatnego, musi zapłacić PIT od jego sprzedaży, gdy dokona jej praktycznie w ciągu 6 lat od wycofania samochodu z działalności gospodarczej.

Do końca 2021 r. sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego nie podlegała opodatkowaniu PIT, jeżeli została dokonana po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym samochód wykupiono do majątku prywatnego. Dochód z tej sprzedaży był rozliczany w ramach źródła przychodów, jakim jest przychód ze sprzedaży rzeczy.

Przykład

Podatnik wykupił z leasingu operacyjnego samochód w marcu 2021 r. i przeznaczył go do majątku prywatnego. Samochód sprzedał w listopadzie 2021 r. Jego sprzedaż nie powodowała obowiązku rozliczenia PIT.

Ustawodawca, wprowadzając nowe zasady rozliczania sprzedaży składników wykupywanych z leasingu, zastrzegł w przepisie przejściowym, że mają one zastosowanie do składników nabytych po 31 grudnia 2021 r. (art. 51 ustawy nowelizującej z 29 października 2021 r.).

Przykład

Podatnik wykupił z leasingu operacyjnego samochód w grudniu 2021 r. i przeznaczył go do majątku prywatnego. Samochód sprzedał w lipcu 2022 r. Jego sprzedaż nie powoduje obowiązku rozliczenia podatku dochodowego. Wynika to z tego, że do sprzedaży tej stosuje się przepisy updof obowiązujące do końca 2021 r.

Przykład

Podatnik wykupił z leasingu operacyjnego samochód w styczniu 2022 r. za kwotę 3200 zł i przeznaczył go do majątku prywatnego. Samochód sprzedał w sierpniu 2022 r. za 22 000 zł. Jego sprzedaż powoduje obowiązek rozliczenia podatku dochodowego. Podatnik dalej prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Dochód ze sprzedaży tego składnika wyniesie 18 800 zł = (22 000 zł - 3200 zł). Podatnik ma obowiązek zaewidencjonować ten dochód w kolumnie 8 pkpir w dacie sprzedaży, na podstawie zawartej umowy sprzedaży.

Zapis w pkpir

Lp.

Data zdarzenia gospodarczego

Nr dowodu

księgowego

Opis zdarzenia gospodarczego

Pozostałe przychody

Razem przychód (7 + 8)

gr

gr

1

2

3

6

8

9

126

10.08.2022

Umowa sprzedaży

Dochód ze sprzedaży poleasingowego samochodu

18 800

00

18 800

00

Podstawa prawna:

  • art. 10 ust. 2 pkt 4 i art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 64

  • art. 51 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2021 r. poz. 2105; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2469

Grzegorz Ziółkowski

doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji z dziedziny podatków oraz komentarza do PIT wydanego przez INFOR PL

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK