Monitor Księgowego 8/2021, data dodania: 16.07.2021

Jak rozliczyć przychód ze sprzedaży maszyny wykupionej z leasingu operacyjnego

PROBLEM

We wrześniu 2021 r. zamierzam wykupić maszynę z leasingu operacyjnego. W tym samym miesiącu ją sprzedam. Jak rozliczyć przychód z takiej sprzedaży?

RADA

Przyjmując, że podatnik dokona wykupu maszyny na cele prowadzonej działalności gospodarczej, to przychód uzyskany z jej sprzedaży będzie musiał rozliczyć w ramach tego źródła przychodów. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

W przypadku wykupu rzeczy z leasingu operacyjnego podatnik musi podjąć decyzję, czy dokonuje wykupu na cele prywatne czy na cele prowadzonej działalności gospodarczej. W pytaniu nie wskazano, z którą z sytuacji mamy do czynienia. Należy jednak uznać, że dopuszczalność wykupu maszyny z leasingu na cele prywatne jest co najmniej wątpliwa. W związku z tym dla celów udzielanej odpowiedzi przyjmujemy, że podatnik zdecyduje się na wykup maszyny na cele prowadzonej działalności, a następnie na jej bardzo szybką sprzedaż. W takim przypadku koszt wykupu maszyny z leasingu stanowić będzie dla podatnika koszt uzyskania przychodów w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a przychód uzyskany z tej sprzedaży podatnik musi rozliczyć jako przychód z tego źródła przychodów. W efekcie sprzedaż maszyny, o której mowa w pytaniu, powiększy dochód z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

  • art. 14 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1243

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Czytaj także: "Jak rozliczyć sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu do celów prywatnych - interpretacja MF", "Leasing - problemy ze zmianą umowy i sprzedażą przedmiotu leasingu" na stronie e-wydania "Mk" - www.inforlex.pl/ewydania

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK