Biuletyn Głównego Księgowego 1/2021, data dodania: 14.01.2021

Sprawozdanie finansowe spółek komandytowych za 2020/2021

Spółki komandytowe uzyskają status podatnika podatku CIT od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r. W związku z tym pojawiło się wiele wątpliwości, na jaki dzień podmioty te powinny sporządzić sprawozdanie finansowe.

Wodpowiedzi na zapytanie PIBR Ministerstwo Finansów wpiśmie z30 grudnia 2020 r. wyjaśniło, iż wprzypadku gdy zgodnie zart.12 ust.1 uzp spółki komandytowe staną się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2021 r., to termin zamknięcia ksiąg rachunkowych isporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wynikający zprzepisów ustawy orachunkowości, pokryje się zterminem zamknięcia ksiąg rachunkowych. Wynika to zart.12 ust.3 uor, jest to bowiem dzień poprzedzający dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

W przypadku gdy spółka komandytowa uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r., jest zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający ten dzień, tj. na 30 kwietnia 2021 r.

Wmyśl art.45 ust.1 uor sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, októrym mowa wart.12 ust.2 uor, oraz na inny dzień bilansowy. Wart.12 ust.2 ustawa ta wskazuje, że księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy (pkt1) oraz odpowiednio na dzień albo na dzień poprzedzający dzień wystąpienia zdarzeń skutkujących zamknięciem ksiąg rachunkowych, takich jak np.zakończenie działalności, jej likwidacja, zmiana formy prawnej, podział, połączenie jednostki (pkt2-6), oraz na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami (pkt7). Dniem bilansowym - wświetle art.3 ust.1 pkt10 uor - jest dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe.

Biorąc powyższe pod uwagę - w opinii Ministerstwa Finansów - spółka komandytowa na dzień 30 kwietnia 2021 r. nie będzie miała obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego (dni wymienione w ww. punktach 1-7 ust. 2 art. 12 uor nie obejmują zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 3 uzp). W związku z tym rok obrotowy spółki komandytowej za 2021 r. będzie trwał od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzone sprawozdanie finansowe.

Natomiast zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki komandytowej na 30 kwietnia 2021 r., a następnie ich otwarcie na 1 maja 2021 r., nastąpi wyłącznie dla celów podatkowych, bez obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego na 30 kwietnia 2021 r.

Oprac.
dr Gyöngyvér Takáts

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK