Wideoszkolenie

Umowy cywilnoprawne 2022

Szkolenie praktyczne, przeznaczone dla pracodawców i przedsiębiorców zawierających umowy cywilnoprawne, które odpowiada m.in. na pytania:
• kiedy i na jakich warunkach zawrzeć odpowiednią umowę, by nie została zakwestionowana przez sąd lub PIP,
• jak bezpiecznie sformułować treść takiej umowy,
• kiedy należy wykonać badania i szkolenia bhp osobom zatrudnionym na takich umowach.
Rozwiąż praktyczne problemy z umowami cywilnoprawnymi w swoim zakładzie pracy!

Program szkolenia:
Umowa cywilnoprawna a umowa o pracę
• Jak prawidłowo sporządzić umowę zlecenia, by nie została uznana przez PIP za umowę o pracę?
• Jakich zapisów nie zawierać w umowach cywilnoprawnych?
• Klauzula o możliwości powierzenia zlecenia innej osobie – kiedy warto ją zawrzeć w umowie?
• Kiedy są spełnione wszystkie przesłanki stosunku pracy i umowa cywilnoprawna zostanie przekształcona w umowę o pracę?
• W jakich przypadkach PIP występuje do sądu o przekształcenie umowy zlecenia na umowę o pracę?
• Czas pracy na umowie cywilnoprawnej – czy można dać grafik?
• Miejsce wykonywania pracy na umowie cywilnoprawnej – jak prawidłowo je określić?
• Badania lekarskie, szkolenie bhp przy umowie cywilnoprawnej – czy są konieczne?
• Czy można określić stanowisko pracy na umowie cywilnoprawnej?
• Umowa zlecenia za nieobecnego pracownika – czy to dobry pomysł?
Umowy o dzieło w 2022 r.
• Konieczność zgłaszania do ZUS umów o dzieło – w jakim celu?
• ZUS RUD – jak wypełnić przedmiot umowy o dzieło, by nie narazić się na szybką kontrolę?
• Jakie umowy o dzieło kwestionuje ZUS?
• Jak prawidłowo sporządzić umowę o dzieło?
• Czy należy ewidencjonować czas pracy przyjmującego zamówienie?
• Czy umów o dzieło dotyczą te same przepisy co umów zlecenia w zakresie wynagrodzenia?
• Umowa zlecenie a umowa o świadczenie usług – jakie różnice, kiedy zawrzeć którą umowę?
Umowy cywilnoprawne: zlecenie, świadczenie usług, kontrakt menadżerski w 2022 r.
• Czy umowy zlecenia ze stałym wynagrodzeniem ryczałtowym należy zmieniać?
• Jak zawierać i rozliczać umowy zlecenia zawarte wspólnie z wieloma zleceniobiorcami?
• Minimalna stawka za godzinę w 2022 r. – czy musi być wskazana w umowie zlecenia?
• Czy stawka wynagrodzenia przy zleceniu musi być godzinowa, czy może być miesięczna?
• Czy wynagrodzenie zleceniobiorcy musi być mu wypłacane w każdym miesiącu?
• Jak ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorcy, by nie narazić się na popełnienie wykroczenia?
• Co zrobić, gdy zleceniobiorca nie wskaże liczby przepracowanych godzin?
• Czy brak wskazania przepracowanych godzin może stanowić podstawę braku wypłaty wynagrodzenia?
• Czy brak ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy jest wykroczeniem, za które będzie karał PIP?
• Czy zleceniobiorcy można sporządzić grafik czasu pracy?
• Czy w umowie zlecenia można wskazać maksymalną liczbę godzin do przepracowania przez zleceniobiorcę?
• Czy kary umowne za przekroczenia wskazanego czasu pracy zleceniobiorcy będą skuteczne?
• Jakich umów zlecenia nie dotyczy minimalna stawka wynagrodzenia?
• Procedura negocjacji kontraktów z zewnętrznymi firmami ochroniarskimi, sprzątającymi itp.
• Co to oznacza, że zleceniobiorca sam decyduje o miejscu i czasie wykonania zlecenia?
• Czy w umowie zlecenia można wskazać godziny wykonywania pracy przez zleceniobiorcę?
• Jakich zapisów nie zawierać w umowach zlecenia?
• Kiedy PIP będzie kwestionował niewypłacenie minimalnego wynagrodzenia godzinowego zleceniobiorcy?
• Jakie kary może nałożyć PIP za naruszenie minimalnego wynagrodzenia zleceniobiorcy?
• Badania lekarskie i szkolenia bhp dla zleceniobiorcy, świadczącego usługi – czy są konieczne?
• Kto płaci za badania lekarskie zleceniobiorcy?
• Jakie elementy bhp należy zapewnić zleceniobiorcy?
Czas: 1 godzina 14 minut 29 sekund
Data dodania: 2022-04-15
Aktualny: tak

Autor

Aleksander Kuźniar

 

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor S.A. od 2009 r. do 2022 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK