Wideoszkolenie

Ulgi podatkowe w rozliczeniu za 2021 r.

W ramach szkolenia prezentujemy możliwości skorzystania z ulg podatkowych w rozliczeniu za rok 2021 i wskażemy na praktyczne aspekty przeprowadzenia takiego rozliczenia. Dodatkowo mówimy o nowych ulgach dla przedsiębiorców wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, a także o zmianach w już istniejących ulgach. W oparciu o praktyczne przykłady pokażemy, w jakich sytuacjach można skorzystać z rozliczenia ulg podatkowych.

Program szkolenia:
1. Zmiany w obowiązujących ulgach, ujęcie w rozliczeniu za 2021 r.
• ulga B+R
• ulga IP Box
• rozliczenie PIT: ulga rehabilitacyjna, prorodzinna, abolicyjna, e-TOLL, ulga na odbudowę Pałacu Saskiego
• rozliczenie wspólne małżonków, rozliczenie z dzieckiem
2. Nowe ulgi podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu od 2022 r.
• ulga na innowacyjnych pracowników
• ulga na robotyzację
• ulga na prototyp
• ulga prowzrostowa
• ulga konsolidacyjna
• ulga na IPO
3. Kto i kiedy może skorzystać z nowych ulg – wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego
4. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
Czas: 59 minut 51 sekund
Data dodania: 2022-04-12
Aktualny: tak

Autor

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

 

Licencjonowany doradca podatkowy z prawie 20-letnim doświadczeniem zawodowym; partner zarządzający w Advicero Nexia. W trakcie swojej kariery zawodowej współpracowała z międzynarodowymi firmami konsultingowymi, w tym w latach 2000-2006 z firmami tzw. Wielkiej Czwórki, począwszy od 2009 r. zajmuje stanowisko partnera (do 2012 r. w ramach międzynarodowej spółki doradztwa podatkowego, następnie w ramach Advicero Nexia). Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym. Ma bogate doświadczenie w zakresie transakcji związanych z nabywaniem, zbywaniem, a także restrukturyzacją finansowania nieruchomości komercyjnych. Przeprowadziła liczne projekty restrukturyzacyjne w zakresie optymalizacji struktury holdingowej i uzyskiwania korzystnych rozwiązań podatkowych, włączając w to step-upy podatkowe, połączenia, likwidacje, przekształcenia i aporty aktywów. Jest specjalistą w zakresie doradztwa dla funduszy inwestycyjnych, doradzała wielu funduszom inwestycyjnym, zarówno charakteru otwartego, jak i zamkniętego, w ich działalności inwestycyjnej i bieżącej, obejmującej nabycia i sprzedaż udziałów lub aktywów, restrukturyzacje prowadzące do uzyskania optymalizacji podatkowej, uzyskiwanie zwolnienia w podatku dochodowym dla polskiej działalności. Ma również doświadczenie w doradztwie dla branży energetyki odnawialnej, w zakresie nabywania projektów, optymalizacji struktur holdingowych i finansowych, opracowywania biznesplanów, rozliczeń zielonych certyfikatów. Doradza w zakresie bieżących kwestii podatkowych podmiotów z sektora nieruchomościowego oraz handlu detalicznego. Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Jest autorką licznych publikacji o tematyce podatkowej, w tym redaktorem i współautorką wydanej w 2011 r. publikacji książkowej „Restrukturyzacje spółek kapitałowych – aspekty podatkowe”. Prelegent na wielu konferencjach i szkoleniach o tematyce podatkowej.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK