Monitor Księgowego 1/2022, data dodania: 20.12.2021

Czy aby korzystać z karty podatkowej w 2022 r., należało odwiesić działalność do końca 2021 r.

PROBLEM

Podatnik korzystający z opodatkowania kartą podatkową zawiesił działalność w 2021 r. Nie odwiesił jej do końca 2021 r. Czy powinien był odwiesić działalność do końca 2021 r., aby w 2022 r. móc korzystać z karty podatkowej? Czy jeżeli podatnik nie utracił prawa do karty w 2022 r., będzie mógł z niej korzystać również w kolejnych latach?

RADA

Podatnik, który w 2021 r. miał zawieszoną działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową, może korzystać z opodatkowania w tej formie w 2022 r., niezależnie od tego, czy przed 1 stycznia 2022 r. wznowił wykonywanie tej działalności gospodarczej czy nie. Prawo do korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej przez osoby, które korzystały z opodatkowania w tej formie na dzień 31 grudnia 2021 r., nie jest ograniczone tylko do 2022 r. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Karta podatkowa jest jedną z dwóch form opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej określonych przepisami ustawy o ryczałcie (zob. art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o ryczałcie). W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2021 r. opodatkowanie w tej formie mógł wybrać każdy podatnik spełniający warunki określone w tej ustawie.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. możliwość składania wniosku o zastosowanie karty podatkowej została zlikwidowana (zob. art. 65 ust. 1 ustawy nowelizującej wprowadzającej Polski Ład). Obecnie z opodatkowania w formie karty podatkowej korzystać mogą wyłącznie podatnicy kontynuujący stosowanie opodatkowania w tej formie, którzy nie zrezygnowali z tej formy opodatkowania po 31 grudnia 2021 r. i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu (zob. art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie). Innymi słowy, od 1 stycznia 2022 r. żaden nowy podatnik nie może złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie.

Skutki zawieszenie działalności opodatkowanej kartą podatkową

W przypadku opodatkowania kartą podatkową zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej skutkuje jedynie wyłączeniem obowiązku opłacania karty podatkowej za cały okres zawieszenia w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia (zob. art. 34 ust. 3 ustawy o ryczałcie). Skutkiem takiego zawieszenia nie jest ani utrata, ani rezygnacja z opodatkowania w formie karty podatkowej. Podatnik, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej, mógł w stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 r. w każdej chwili wznowić wykonywanie tej działalności i nadal korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Nie ma powodu, aby inne skutki wywoływało zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. (w szczególności nic takiego nie wynika z przepisów przejściowych). W związku z tym należy uznać, że wznowienie wykonywania działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej przed 1 stycznia 2022 r. nie było konieczne, aby móc w 2022 r. korzystać z opodatkowania w tej formie.

Prawo do kontunuowania opodatkowania kartą podatkową w 2022 r. i kolejnych latach

Osoby, które korzystały z opodatkowania w formie karty podatkowej na dzień 31 grudnia 2021 r., mogą korzystać z opodatkowania w tej formie - o ile nie zmienią się przepisy - dowolnie długo, pod warunkiem że:

  • nie zrezygnują z tej formy opodatkowania lub
  • nie utracą prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Na ten moment nie ma bowiem przepisów ograniczających czasowo to uprawnienie. Jeżeli jednak wystąpi jedno z ww. zdarzeń, tj. rezygnacja z opodatkowania w formie karty podatkowej lub utrata prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej, powrót do opodatkowania w formie karty podatkowej nie będzie już możliwy.

Podstawa prawna:

  • art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 25 ust. 1 pkt 1 oraz art. 34 ust 3 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1993; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2270

  • art. 65 ust. 1 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2021 r. poz. 2105

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK