Monitor Księgowego 1/2022, data dodania: 15.12.2021

Czy Polski Ład zwolnił osoby korzystające z ulgi rehabilitacyjnej z obowiązku zbierania rachunków

Czy w ramach zmian wprowadzonych przez Polski Ład do ulgi rehabilitacyjnej zlikwidowano obowiązek zbierania dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków odliczanych w ramach tej ulgi?

Nie! Co prawda, Polski Ład dużo zmienił w zasadach rozliczania ulgi rehabilitacyjnej, to jednak nie zlikwidował przepisów nakładających na osoby korzystające z tej ulgi obowiązek dokumentowania poniesionych wydatków. Oczywiście nie dotyczy to tych odliczeń przewidzianych w ramach ulgi rehabilitacyjnej, które odliczane są ryczałtowo.

Grzegorz Ziółkowski

doradca podatkowy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK