Monitor Księgowego 1/2022, data dodania: 16.12.2021

W styczniu 2022 r. przedsiębiorcy zapłacą składkę zdrowotną na dotychczasowych zasadach

Ustawa Polski ład wprowadza nowe terminy opłacania składek ZUS. Jednak składki opłacane przez płatników w styczniu 2022 r. będą jeszcze ustalane i opłacane na starych zasadach i w poprzednio obowiązujących terminach. Są to bowiem należności za grudzień 2021 r. Zmiana wysokości składek oraz sposobu kalkulowania składki zdrowotnej nastąpi dopiero od rozliczeń za styczeń 2022 r. (płatność w lutym 2022 r.). Ustalenie wysokości składki zdrowotnej będzie zależało od formy opodatkowania.

Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz FP za grudzień 2021 r. przedsiębiorcy opłacą w styczniu 2022 r. w dotychczasowej wysokości oraz terminie. Zmiany sposobu naliczania składki zdrowotnej oraz zmiany terminów opłacania składek wprowadzone Polskim Ładem będą stosować dopiero w lutym 2022 r. Przypomnijmy, że składkę zdrowotną przedsiębiorcy będą obliczać indywidualnie. Jej wysokość będzie zależała od formy opodatkowania, a także od przychodu lub dochodu. Wprowadzono również minimalną kwotę składki zdrowotnej (9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym). W 2022 r. jej wysokość wynosi 270,90 zł. Minimalną składkę zdrowotną zapłacą m.in. płatnicy:

  • rozliczający się na karcie podatkowej,
  • rozliczający podatek liniowy lub na zasadach ogólnych, jeżeli ustalony dochód będący podstawą składki zdrowotnej będzie niższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • wykazujący stratę podatkową.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne począwszy od rozliczeń za styczeń 2022 r. płatnicy opłacą w nowych terminach płatności.

Więcej na ten temat piszemy się w bieżącym numerze "Mk" w artykule "Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe terminy przesyłania i opłacania składek ZUS". Nowe zasady opłacania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców zostaną przedstawione w kolejnym numerze "Mk".

Podstawa prawna:

art. 47 ust. 1 i ust. 2c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 423; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105

art. 15 ust. 5-6, art. 89 ustawy z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych - Dz.U. z 2022 r. poz. 2105

Agata Pinzuł

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, redaktor "MONITORA księgowego"

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK