Wideoszkolenie

Podstawy sporządzania sprawozdań finansowych

Podczas szkolenia skupimy się na przedstawieniu podstaw prezentacji danych zawartych w systemie księgowym i prawidłowym zmapowaniu ich, tak aby w efekcie uzyskać pełne sprawozdanie finansowe dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji według ustawy o rachunkowości.
Podstawą będzie prosty przykład liczbowy, który zilustruje główne zasady sporządzania sprawozdania.
Szkolenie skierowane jest do księgowych, którzy po raz pierwszy stykają się ze sporządzaniem sprawozdania finansowego lub też potrzebują uporządkowania wiedzy w tym zakresie.

Program szkolenia:
1. Definicja i zakres danych zawartych w sprawozdaniu finansowym według ustawy o rachunkowości
2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego – przykład liczbowy
3. Bilans – zasady prezentacji danych – przykład liczbowy
4. Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym – zasady prezentacji danych – przykład liczbowy
5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – przykład liczbowy
6. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) – przykład liczbowy
7. Dodatkowe informacje i objaśnienia – zakres i przykład liczbowy
8. Podsumowanie głównych zasad prezentacyjnych sprawozdania oraz przykłady najczęściej popełnianych błędów technicznych i merytorycznych
9. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
Czas: 1 godzina 15 minut 36 sekund
Data dodania: 2021-10-25
Aktualny: tak

Autor

Aneta Bugalska

 

Partner w Advicero Nexia z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Specjalizuje się w księgowości spółek międzynarodowych, ma bogate doświadczenie w zakresie podatków, rachunkowości oraz raportowania zarówno według przepisów polskich, jaki i MSR oraz US GAAPS. Brała udział w wielu projektach w zakresie przekształceń podmiotów gospodarczych (m.in. fuzje, przejęcia, likwidacje), optymalizacji podatkowych, odtwarzania ksiąg rachunkowych czy też korekt podatkowych. Doradza w zakresie bieżącego funkcjonowania spółek handlowych, usługowych, czy produkcyjnych.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK