Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 9/2018, data dodania: 28.08.2018

Czy bezsporna wina pracownika wyrządzającego pracodawcy szkodę wystarczy do potrącania strat z jego wynagrodzenia

PROBLEM

Pracownik wyrządził pracodawcy szkodę. Nie zaprzecza temu, ale nie chce dobrowolnie pokryć powstałych szkód. Czy niepodważanie przez pracownika faktu odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę jest wystarczającym powodem, aby pracodawca potrącił mu z pensji poniesioną przez siebie stratę?

RADA

Nie! Samo niekwestionowanie odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę nie wystarczy do dokonania potrącenia z wynagrodzenia pracownika. Do tego potrzebna jest wyrażona na piśmie zgoda zatrudnionego na potrącenie. Jeśli jej nie ma, pracodawca musi mieć tytuł wykonawczy, który umożliwi dokonanie potrącenia. Takim tytułem może być np. prawomocny wyrok sądu, ugoda zawarta przed sądem albo poza nim lub wyrok sądu polubownego.

Podstawa prawna:

art. 87, art. 91 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1629

Joanna Skrobisz,

specjalista w zakresie prawa pracy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK