Wideoszkolenie

Wszystko o godzinach nadliczbowych – dobowe, średniotygodniowe, 50%, 100%

Szkolenie przeznaczone jest dla osób w praktyce planujących czas pracy w grafikach lub ustalających rozkłady czasu pracy w aktach prawa wewnątrzzakładowego. W trakcie wystąpienia na przykładach przedstawione zostaną prawidłowe reguły sporządzania grafików czasu pracy oraz jak unikać najczęściej popełnianych błędów.

grProgram szkolenia:
1. Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy?
2. W jakiej formie należy sporządzić harmonogram?
3. Jak gospodarować czasem pracy w okresie rozliczeniowym?
4. Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowisko PIP
5. Jakich zapisów dokonać w regulaminie pracy w zakresie możliwości zmian w grafikach czasu pracy?
6. Przechowywanie harmonogramów czasu pracy – jak długo?
7. Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika
8. Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?
9. Błędy w tworzeniu grafików dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy?
10. Najczęstsze błędy w grafikach czasu pracy
11. Odpoczynki dobowe i tygodniowe – jak prawidłowo planować?
12. Konieczność planowania dni wolnych od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia
13. Tworzenie grafików – zajęcia praktyczne
14. Kiedy można legalnie naruszać przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy planując grafik?
15. Kiedy należy oddać dni wolne za pracę w soboty i niedziele w okresie rozliczeniowym?
16. Czy grafiki czasu pracy należy przechowywać w dokumentacji ze stosunku pracy?
17. Czy grafiki czasu pracy mogą być przechowywane poza dokumentacją pracowniczą u kierowników?
18. Jak długo należy przechowywać grafiki czasu pracy?
19. Czy dział kadr ma kontrolować grafiki sporządzane przez kierowników?
20. Czy grafik musi być podpisany przez pracownika?
21. Kto odpowiada za prawidłowe sporządzenie grafiku czasu pracy?
22. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
Czas: 1 godzina 9 minut 17 sekund
Data dodania: 2021-08-19
Aktualny: tak

Autor

Aleksander Kuźniar

 

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor S.A. od 2009 r. do 2021 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK