Monitor Księgowego 7/2021, data dodania: 17.06.2021

Czy pracownik, któremu zwrócono koszty w związku z odwołaniem z urlopu, osiąga przychód opodatkowany PIT

Pracodawca przewiduje możliwość odwołania kluczowego pracownika z urlopu wypoczynkowego. W takim przypadku przewiduje specjalną gratyfikację z tego tytułu poza obowiązkowym zwrotem kosztów bezpośrednio związanych z wyjazdem. Jak potraktować taką gratyfikację podatkowo?

Obowiązek zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z odwołanym urlopem wynika wprost z Kodeksu pracy. Ich wartość nie stanowi pracowniczego przychodu, bo mamy do czynienia po prostu ze zwrotem poniesionych wydatków. Do tej kategorii nie można jednak zaliczyć specjalnej gratyfikacji za odwołany urlop. Dla pracownika stanowi ona przychód ze stosunku pracy.

Grzegorz Ziółkowski

doradca podatkowy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK