Biuletyn Głównego Księgowego 1/2021, data dodania: 14.01.2021

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy mają obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło

Płatnicy składek i osoby fizyczne, zawierający umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r., mają obowiązek ich zgłaszania do ZUS. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Informacje dotyczące zawartych umów będą widoczne na koncie płatnika. Zgłoszeniu podlegają wszystkie umowy o dzieło zawarte od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem tych, które są zawierane z własnym pracownikiem, oraz tych, które nie są zawierane z własnym pracownikiem, ale są wykonywane na rzecz pracodawcy wykonawcy dzieła.

Obowiązek zgłaszania przez płatników składek umów o dzieło do ZUS został wprowadzony ustawą z 31 marca 2020 r. zmieniającą tzw. tarczę antykryzysową (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). Na mocy tych przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r., płatnicy składek oraz osoby fizyczne, które zlecają wykonanie umów o dzieło, muszą informować ZUS o zawarciu takiej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Mianowicie płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli:

  • umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy, lub
  • w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Oznacza to, że płatnik (zleceniodawca dzieła) nie ma obowiązku zgłaszania umów o dzieło:

  • zawieranych z własnym pracownikiem,
  • które co prawda nie są zawierane z własnym pracownikiem, ale są wykonywane na rzecz pracodawcy wykonawcy dzieła.

Dzięki temu ZUS ma możliwość weryfikowania istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących takie umowy. Dotychczas nie było to możliwe, gdyż osoby wykonujące samoistne umowy o dzieło były poza systemem ubezpieczeń społecznych.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez nowy dokument ubezpieczeniowy RUD "Zgłoszenie umowy o dzieło". Oprócz danych identyfikacyjnych zamawiającego wykonanie takiej umowy oraz wykonawcy umowy o dzieło płatnik składek podaje także informacje dotyczące samej umowy, tj.:

  • datę zawarcia umowy,
  • datę rozpoczęcia wykonywania dzieła,
  • datę zakończenia wykonywania dzieła oraz
  • przedmiot umowy.

Możliwe jest także złożenie korekty takiego zgłoszenia. W tym celu na druku RUD należy zaznaczyć, że jest to korekta zgłoszenia umowy o dzieło.

Podstawa prawna:

art. 22, art. 101 pkt 1b ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2020 r. poz. 568; ost.zm. Dz.U z 2020 r. poz. 1747

Agata Pinzuł

redaktor "MONITORA księgowego", specjalista ds. ubezpieczeń społecznych

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK