Wideoszkolenie

Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19

UWAGA! Ministerstwo Finansów zdecydowało o przedłużeniu terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla jednostek sektora prywatnego i organizacji non-profit o 3 miesiące, zaś dla jednostek sektora finansów publicznych o miesiąc.

Webinarium poświęcone jest wybranym, najważniejszym zagadnieniom związanym z zasadami sporządzania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości oraz wpływie pandemii koronawirusa na te zasady. Poruszono kwestie uregulowane w związku z ta sytuacją w ramach Krajowych Standardów Rachunkowości oraz te, które wymagają indywidualnej oceny sytuacji podmiotu sporządzającego sprawozdanie.
W związku z tym, że tematyka spotkania jest bardzo szeroka – skupiono się na najważniejszych czynnikach, które mają wpływ na sposób procedowania sprawozdań finansowych w większości podmiotów, aby jak najwięcej osób, do których kierowane jest to webinarium mogło uzyskać informacje przydatne w trakcie przygotowywania raportu.

Program webinarium:
1. Sytuacja służb finansowych w dobie koronawirusa
2. Terminy związane ze sprawozdawczością roczną
3. Kluczowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego oraz rekomendacje KSR
4. Ocena kontynuacji działalności w czasach COVID-19
5. Zmiany w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz inwentaryzacji w sytuacjach wyjątkowych związanych z COVID-19
6. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
Czas: 1 godzina 59 sekund
Data dodania: 2021-03-24
Aktualny: tak

Autor

Aneta Bugalska

 

Partner w Advicero Nexia z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Specjalizuje się w księgowości spółek międzynarodowych, ma bogate doświadczenie w zakresie podatków, rachunkowości oraz raportowania zarówno według przepisów polskich, jaki i MSR oraz US GAAPS. Brała udział w wielu projektach w zakresie przekształceń podmiotów gospodarczych (m.in. fuzje, przejęcia, likwidacje), optymalizacji podatkowych, odtwarzania ksiąg rachunkowych czy też korekt podatkowych. Doradza w zakresie bieżącego funkcjonowania spółek handlowych, usługowych, czy produkcyjnych.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK