Wideoszkolenie

Nowe zasady VAT wykazywania faktur korygujących 2021

Od 1 stycznia 2021 r. został zniesiony formalny warunek uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej in minus. Sprzedawca może obniżyć VAT już w okresie wystawienia faktury korygującej, ale pod warunkiem, że będzie posiadał odpowiednią dokumentację. Do końca 2021 r. będzie jednak możliwość korzystania z dotychczasowych zasad rozliczenia faktur korygujących in minus. Dokonanie tego wyboru będzie wymagało pisemnej zgody zawartej między sprzedawcą a nabywcą.
Z początkiem 2021 r. weszły w życie zmiany w rozliczaniu przez sprzedawców i nabywców faktur korygujących, o których mowa w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT.
Są to faktury korygujące do faktur z wykazanym podatkiem, obniżające podstawę opodatkowania i VAT należny w związku:
- z udzieleniem po dokonaniu sprzedaży obniżki lub opustu ceny,
- ze zwrotem towarów lub opakowań,
- ze zwrotem nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło,
- z pomyłkowym wykazaniem na fakturze kwoty podatku wyższej niż należna.
Ważne: Nowe zasady rozliczania mają zastosowanie do faktur korygujących in minus wystawionych od 1 stycznia 2021 r., chyba że zostanie zawarte porozumienie.

Ponadto, w programie webinarium:
1. Likwidacja obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
2. Nowa dokumentacja wymagana do ujęcia korekty in minus u wystawcy korekty
3. Nowe zasady obniżenia podatku naliczonego na podstawie korekty po stronie odbiorcy
4. Zasady wykazywania faktur korygujących in plus
5. Przepisy przejściowe - możliwość stosowania dotychczasowych zasad do końca 2021 r.
6. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
Czas: 1 godzina 4 minuty 22 sekund
Data dodania: 2021-02-08
Aktualny: tak

Autor

Janina Fornalik

 

Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego MDDP; doradztwem podatkowym zajmuje się od kilkunastu lat, poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, m.in. w działalności jednostek samorządu terytorialnego; doradza samorządom w kwestiach dotyczących rozliczania podatku VAT w bieżącej działalności, w zakresie realizowanych inwestycji oraz w ramach przekształceń, reprezentuje w postępowaniach podatkowych i sądowych; jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnopodatkowej.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK