Biuletyn Głównego Księgowego 12/2020, data dodania: 14.12.2020

Czy w związku z restrukturyzacją przedsiębiorca traci wsparcie w ramach tarczy finansowej

W przypadku przekształceń przedsiębiorców należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), którzy otrzymali wsparcie w ramach tarczy finansowej, nie ma ryzyka utraty wsparcia. Taką korzystną wykładnię potwierdziły komunikaty Ministerstwa Finansów i Polskiego Funduszu Rozwoju (dalej: PFR).

Przekształcone małe i średnie przedsiębiorstwa nie tracą wsparcia

W komunikacie MF "PFR dofinansuje restrukturyzowane spółki komandytowe" rozwiano wątpliwości podmiotów należących do sektora MŚP, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach "Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm". Podmioty te obawiały się utraty wsparcia w przypadku podjęcia decyzji o przekształceniu prowadzonej działalności.

Przypominamy, że tacy przedsiębiorcy:

  • są zobowiązani umownie do niezwłocznego zawiadomienia Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. o planowanym przekształceniu, połączeniu lub podziale jako okoliczności mającej wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy subwencji finansowej (§ 7 ust. 1 lit. d umowy subwencji finansowej),
  • nie muszą uzyskać zgody PFR na planowane przekształcenie, połączenie lub podział, jeżeli jest to połączone z sukcesją uniwersalną i kontynuacją działalności.

Dlatego jeżeli po restrukturyzacji następuje kontynuacja działalności/sukcesja uniwersalna wynikająca z takich działań, umowa subwencji finansowej pozostaje w mocy. Oznacza to, że nie ma ryzyka utraty wsparcia. Przy tym, oczywiście, komunikat na stronie internetowej MF nie stanowi wiążącego źródła prawa lub jego wykładni. Można jednak zakładać, że podejście PFR będzie tożsame.

Warto zauważyć, że zapowiedziane na 2021 r. zmiany w pdop (estoński CIT i objęcie spółek komandytowych pdop) mogą oznaczać, że wielu przedsiębiorców (w szczególności spó­łek komandytowych) może zdecydować się na przekształcenie. Jeżeli korzystali z pomocy w ramach tarczy finansowej PFR dla MŚP, nie muszą się martwić, że po przekształceniu będą zwracać subwencje czy też przestaną one im być wypłacane.

Duże przedsiębiorstwa mogą utracić wsparcie

Inaczej jest w przypadku finansowania udzielanego w formie pożyczek płynnościowych i preferencyjnych w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm". W tym przypadku umowy zawierane przez PFR z przedsiębiorcami, co do zasady, przewidują, że przed reorganizacją (zarówno przekształceniem, jak i połączeniem lub podziałem) pożyczkobiorcy powinni uzyskać zgodę z PFR na przeprowadzenie takich procesów. Tym samym można zakładać, że przekształcenie bez zgody PFR może oznaczać utratę wsparcia. Przedsiębiorcy powinni zatem zadbać, by uzyskać wymaganą umową zgodę.

Źródło:

Komunikat MF z 19 października 2020 r. pt. "PFR dofinansuje restrukturyzowane spółki komandytowe" - opublikowany na gov.pl/web/finanse

Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazywania Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. informacji w zakresie reorganizacji podmiotowych Beneficjentów (przekształcenia, połączenia, podziały) w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych - opublikowany na pfrsa.pl

Sławomir Biliński

prawnik, redaktor "MONITORA księgowego"

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK