Monitor Księgowego 5/2020, data dodania: 11.05.2020

Czego spodziewać się w podatkach w 2021 r.

Nadciągają spore zmiany w podatkach na rok 2021. Rada Ministrów dokonała aktualizacji  "Krajowego Programu Reform" który zapowiada wprowadzenie od 2021 r. tzw podatku estońskiego, podwyższenie limitu umożliwiającego korzystanie z ryczałtowego opodatkowania przychodów oraz podwyższenie limitu przychodów umożliwiających korzystanie z 9% stawki podatku CIT.

28 kwietnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła "Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020. Aktualizacja 2020/2021", przygotowany we współpracy z resortami przez Ministerstwo Rozwoju. Oto w skrócie jakie zmiany planowane są w 2021 r. przez rząd:

  1. Podwyższenie limitu przychodów umożliwiających korzystanie z 9% stawki podatku CIT

Przewiduje się podwyższenie z 1,2 mln euro do 2 mln euro limitu przychodów osiągniętych w danym roku, uprawniającego do korzystania z obniżonej do 9% stawki podatku CIT przez małych podatników i podatników rozpoczynających działalność gospodarczą.

Harmonogram

- Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów - II kwartał 2020 r.

- Prace legislacyjne w Sejmie i Senacie - III kwartał 2020 r.

- Planowane wejście w życie ustawy - 1 stycznia 2021 r.

  1. Podwyższenie limitu umożliwiającego korzystanie z ryczałtowego opodatkowania przychodów

Przewiduje się wprowadzenie - w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - wyższego limitu przychodów, do wysokości którego jest możliwe opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wprowadzenie podwyższonego limitu przychodów uprawniającego do opodatkowania w formie ryczałtu będzie dwuetapowe. Przewiduje się, że docelowy limit 2 mln euro będzie obowiązywał od 2022 r. W 2021 r. limit ten będzie wynosił 1 mln euro

Harmonogram

- Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów - II kwartał 2020 r.

- Prace legislacyjne w Sejmie i Senacie - II-III kwartał 2020 r.

- Planowane wejście w życie ustawy - 1 stycznia 2021 r.

  1. Nowa forma opodatkowania w podatku CIT tzw. "podatek estoński"

Przewiduje się wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dla określonej grupy podatników nowej formy opodatkowania. Nowa forma opodatkowania będzie dotyczyła mikro i małych przedsiębiorstw. Ma to w zamierzeniach rządu umożliwić akumulację własnego kapitału inwestycyjnego, ograniczając tym samym konieczność pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Podstawową zasadą rozliczeń, w tym rozwiązaniu, będzie opodatkowanie w terminie właściwym dla wypłaty dywidendy.

Harmonogram

- Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów - III kwartał 2020 r.

- Prace legislacyjne w Sejmie i Senacie - III-IV kwartał 2020 r.

- Planowane wejście w życie ustawy - 1 stycznia 2021 r.

Źródło: www.gov.pl

Paweł Muż

ekonomista, redaktor "MONITORA księgowego", specjalista ds. rachunkowości

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK