Biuletyn Głównego Księgowego 9/2019, data dodania: 19.09.2019

Jak wygląda księgowanie dopłat pracodawcy poczynionych w ramach PPK?

W związku z wejściem w życie pracowniczych planów kapitałowych mamy wątpliwość, jak księgować dopłaty, które pracodawca jest zobowiązany robić do składek pobieranych od pracownika?

Dopłaty, które będzie robił pracodawca do składek pobieranych przez pracownika, należy traktować tak samo jak wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Dlatego należy je zaliczać do kosztów działalności operacyjnej jednostki. Pomocne w tym przypadku będzie konto 40 "Koszty według rodzajów". Drugostronnie z kolei radzimy księgować je na koncie rozrachunkowym z instytucją finansową, do której trafią te wpłaty. Najlepsze do tego celu będzie konto 24 "Pozostałe rozrachunki". W analityce można założyć konto "Instytucja zarządzająca PPK".

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK