Monitor Księgowego 10/2020, data dodania: 01.10.2020

Jak postąpić w przypadku, gdy kontrahent popełnił pomyłkę w zapłacie w MPP

PROBLEM

Nasz kontrahent zapłacił nam dwa razy za tę samą fakturę w systemie podzielonej płatności. Chcemy zaliczyć tę zapłatę na poczet następnej faktury, którą powinien nam zapłacić. Czy możemy zaliczyć zapłatę MPP na poczet innej faktury niż jest wskazana? Czy też powinniśmy zwrócić zapłatę? Czy zwrot także powinien nastąpić w systemie MPP z rachunku VAT?

RADA

Podatnik powinien zwrócić błędnie wpłaconą kwotę. Została ona bowiem wpłacona bez dokumentu, który potwierdzałby transakcję. Tym samym otrzymana omyłkowo kwota nie jest ani zaliczką ani wpłatą za dostawę i powinna zostać zwrócona. Kwotę podatku VAT zwracamy z rachunku rozliczeniowego, ponieważ środki na rachunku VAT są zablokowane.

UZASADNIENIE

Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:

  • kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności,
  • kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto,
  • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
  • numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Płatność w systemie MPP powiązana jest zatem z konkretną fakturą. Po dokonaniu wpłaty otrzymanej płatności nie można zatem niejako "zaliczyć" na poczet kolejnej faktury, której jeszcze podatnik nie otrzymał. W przypadku podwójnej zapłaty kwoty wynikającej z otrzymanej faktury na rachunek VAT podatnik nie ma możliwości potraktowania tej wpłaty jako zaliczki ani wpłaty na przyszłą dostawę dokumentowaną fakturą. Podatnik powinien zatem zwrócić kwotę wpłaty oraz zwrócić podatek VAT.

Kwoty podatku VAT nie możemy zwrócić z rachunku VAT i trzeba dokonać zwrotu z rachunku rozliczeniowego. Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, iż w przypadku pomyłkowej wpłaty na rachunek VAT nie ma możliwości jej zwrotu. Podatnik może w takiej sytuacji dokonać zwrotu tej kwoty ze swojego rachunku rozliczeniowego.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 108a ust. 1-3ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106

Tomasz Burchard

doradca podatkowy, ekspert w zakresie prawa podatkowego

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK