Monitor Księgowego 10/2020, data dodania: 01.10.2020

Pracę zdalną będzie można wykonywać także po odwołaniu stanu epidemii

Od 5 września 2020 r. obowiązują przepisy umożliwiające pracę zdalną w okresie 3 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

5 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa o COVID-19). Zmieniły się regulacje dotyczące pracy zdalnej.

Przedłużenie okresu wykonywania pracy zdalnej

Znowelizowane przepisy wydłużyły okres, przez który może być wykonywana praca zdalna. Zgodnie z nowymi regulacjami w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania:

  • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz
  • w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Wynika to z art. 3 ustawy o COVID-19. Przepis ten został jednocześnie wykreślony z katalogu przepisów, które traciły moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie tarczy antykryzysowej - a więc 4 września 2020 r. (art. 36 ust. 1 ustawy o COVID-19).

Tak więc praca zdalna będzie nadal możliwa nawet przez 3 miesiące po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Wykonywanie pracy zdalnej

Przypomnijmy, że wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli:

  • pracownik posiada umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy oraz
  • pozwala na to rodzaj pracy.

Zasadą jest, że narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz jej obsługę logistyczną zapewnia pracodawca. Jednakże pracownik może używać własnych narzędzi lub materiałów pod warunkiem, że zapewniona jest ochrona m.in. tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Czy prawo pracy będzie na stałe regulować pracę zdalną

Obecnie kwestie związane z pracą zdalną regulują wprowadzone tymczasowo przepisy związane z COVID-19. Jednak rząd chce na stałe wprowadzić pracę zdalną do systemu prawnego. Trwają przygotowania do nowelizacji obowiązujących obecnie przepisów. Propozycja konkretnych zapisów zostanie uzgodniona zarówno z organizacjami pracodawców, jak i ze związkami zawodowymi.

Podstawa prawna

art. 3, art. 36 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1493

Tomasz Kowalski

prawnik, redaktor "MONITORA księgowego", specjalista w zakresie prawa pracy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK