Poradnik Rachunkowości Budżetowej 12/2020, data dodania: 25.11.2020

Inwentaryzacja kasy w czasie COVID-19

Co trzeba będzie zrobić, jeśli 31 grudnia 2020 r. okaże się, że jednostka będzie całkowicie zamknięta z powodu COVID-19 i nie można przeprowadzić inwentaryzacji kasy?

Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie musi być przeprowadzana rokrocznie na ostatni dzień roku obrotowego metodą spisu z natury (art. 26 ust. 1 pkt 1 uor). Zapis w uor wskazujący, że spis z natury musi być przeprowadzony według stanu na ostatni dzień roku obrotowego, nie oznacza, że spis musi być wykonany konkretnie w tym dniu. Jest to rozwiązane praktykowane najczęściej, ale nie jedyne.

Inwentaryzację kasy można przeprowadzić później - w pierwszym dniu pracy jednostki przypadającym po 31 grudnia, pod warunkiem że przed spisem z natury w jednostce nie będą wykonywane żadne operacje gotówkowe.

Przykład

Spis z natury według stanu na 31 grudnia 2020 r. można przeprowadzić 4 stycznia 2021 r. Będzie to pierwszy dzień roboczy 2021 r.

Spis należy przeprowadzić przed otwarciem kasy dla petentów i/lub pracowników jednostki. Trzeba potwierdzić stan gotówki, jaki był na koniec dnia - 31 grudnia 2020 r. Po zakończeniu czynności spisowych kasę można otworzyć.

W przypadku przeprowadzania spisu w innym dniu niż 31 grudnia 2020 r. w protokole inwentaryzacji środków pieniężnych trzeba podać, że jest to inwentaryzacja roczna za 2020 r. przeprowadzona w dniu ....... (tu należy wskazać faktyczną datę przeprowadzenia spisu) według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli RIO

Podstawa prawna:

  • art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 351; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK