Rachunkowość Budżetowa 22/2020, data dodania: 29.10.2020

Rozliczenie wody a kody GTU

Czy na fakturze wystawionej przez gminę dla wspólnoty mieszkaniowej z tytułu rozliczenia wody należy stosować kod GTU?

ODPOWIEDŹ

W przypadku odsprzedaży wody kody GTU nie mają zastosowania.

UZASADNIENIE

Od 1 października 2020 r. ewidencja sprzedaży ma zawierać także oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług, o których mowa w § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Zakwalifikowanie faktury do danego kodu produktu odbywa się poprzez zaznaczenie "1" we właściwym polu - pod symbolem od GTU_01 do GTU_13. W przepisach rozporządzenia odnajdziemy dziesięć grup towarowych i trzy usługowe, do których prawodawca przypisał odpowiednie oznaczenia GTU. Do świadczeń, które nie zostały w nich wskazane, nie stosuje się oznaczeń GTU - w takiej sytuacji pole JPK przeznaczone na to oznaczenie pozostawia się puste. Tak jest w przypadku fakturowania przez gminę rozliczenia wody.

ZAPAMIĘTAJ!

Większość towarów i usług nie może być przyporządkowana do żadnego z oznaczeń GTU. W takich przypadkach pole JPK dedykowane takiemu oznaczeniu pozostaje puste.

Podstawa prawna

  • art. 99, art. 109 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1747)

  • rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127)

©℗

MAŁGORZATA MASŁOWSKA

prawnik specjalizujący się w tematyce prawa podatkowego i prawa pracy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK