Rachunkowość Budżetowa 22/2020, data dodania: 29.10.2020

Sprzedaż środków trwałych jednostki a oznaczenie GTU

Czy w przypadku dokonywania sprzedaży środków trwałych jednostki należy stosować oznaczenie GTU?

ODPOWIEDŹ

Jeśli dany towar jest objęty określonym oznaczeniem GTU, to dla jego zastosowania nie ma znaczenia to, czy jest to towar handlowy, czy środek trwały, towar nowy czy używany itp.

UZASADNIENIE

Ewidencja może zawierać oznaczenia 10 grup dostaw towarów oraz 3 grupy dotyczące świadczenia usług - stąd oznaczenia od "01" do "13".

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na pytania zamieszczonych na stronie internetowej MF, oznaczenia te mają również zastosowanie do towarów używanych. Nie jest zatem istotne, czy chodzi o towar nowy, czy używany, czy towar ten jest środkiem trwałym, towarem handlowym, czy sprzedaży dokonuje producent, hurtownik czy detalista, jak również, gdzie i kiedy dany towar został zakupiony, czy jest to dostawa opodatkowana w procedurze VAT marża, czy na zasadach ogólnych itd.

ZAPAMIĘTAJ!

Oznaczenia GTU mają zastosowanie także do towarów używanych.

W praktyce jednostek (jeśli chodzi o środki trwałe) możemy mieć do czynienia na przykład ze sprzedażą:

  • urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - oznaczenie GTU 06,
  • pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 - oznaczenie GTU 07,
  • budynków, budowli i gruntów - oznaczenie GTU 10.

Przykładowo zatem w odniesieniu do używanych samochodów podatnik będzie obowiązany dokonać stosownego oznaczenia, przez wskazanie liczby 07 w ewidencji VAT oraz wpisanie wartości w polu GTU_07.

Oznaczenia GTU_01-13 dotyczą również faktur zaliczkowych. Nie ma natomiast obowiązku, by oznaczenia GTU_01-13 stosować na samej fakturze. Przepisy w zakresie fakturowania nie uległy bowiem zmianie. Chodzi o "oznaczanie faktur" w ewidencji, a nie "oznaczanie na fakturze" (jak jest to np. przy obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności). Choć z drugiej strony - takie dodatkowe oznaczenie na fakturze nie jest zabronione, tyle że nie ma znaczenia praktycznego dla nabywcy (kody GTU nie są stosowane w ewidencji nabycia). Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą także zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej. A zatem sprzedaż środka trwałego na rzecz osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej, co udokumentowane zostanie paragonem, również nie będzie skutkowała koniecznością zastosowania oznaczenia GTU.

Warto mieć na uwadze także to, że sprzedaż środka trwałego może jednocześnie podlegać także innym oznaczeniom, np.:

  • w przypadku istnienia powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT (powiązania kapitałowe, rodzinne itp.) - oznaczenie TP;
  • dla transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności - oznaczenie MPP.

Podstawa prawna

  • art. 99 ust. 11c, art. 106e, art. 111 ust. 3b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1747)

  • § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127)

©℗

ŁUKASZ MATUSIAKIEWICZ

radca prawny (OIRP Wrocław) specjalizujący się w prawie podatkowym; autor ponad 150 opracowań (monografie, poradniki praktyczne, analizy przepisów oraz orzecznictwa itp.)

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK