Monitor Księgowego 4/2020, data dodania: 06.04.2020

Szczególne rozwiązania prawne związane z epidemią koronawirusa

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z epidemią koronawirusa wprowadziła m.in.:

  • uprawnienie pracodawcy do zlecenia pracownikowi pracy zdalnej w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa (pracę tę można zlecić na czas oznaczony);
  • prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko i konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8,
  • zakaz zbywania produktów leczniczych za granicę,
  • wyłączenie Przepisów o zamówieniach publicznych w przypadku zakupu towarów i usług niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

Ustawa weszła w życie 8 marca 2020 r., czyli następnego dnia po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Została znowelizowana z dniem 31 marca 2020 r. Nowelizacją został wprowadzony kolejny pakiet rozwiązań m.in. dla firm nazywany tarczą antykryzysową.

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r. poz. 374; zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna "MONITORA księgowego"

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK