Wideoszkolenie

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 8/2018, data dodania: 27.07.2018

Studium wykonalności projektu - paragraf bieżący czy inwestycyjny?

Pytanie: Jaki powinnam zastosować paragraf dla studium wykonalności w przypadku projektu z UE (kwota 5000 zł)? Czy będzie to wydatek bieżący czy inwestycyjny? Studium wykonalności projektu jest czymś w rodzaju biznesplanu inwestycji. Jest ono częścią fazy przedinwestycyjnej projektu.

Odpowiedź: Będzie to wydatek bieżący. Studium wykonalności stanowi narzędzie komunikacji (informacji o projekcie) między wnioskodawcą a instytucją organizującą konkurs. Jest dokumentem wyjściowym, na podstawie którego wypełniany jest wniosek o dofinansowanie. Studium wykonalności musi składać się z następujących rozdziałów:

  • Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie,
  • Definicja celów projektu,
  • Identyfikacja projektu,
  • Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji,
  • Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora,
  • Analiza finansowa,
  • Analiza kosztów i korzyści (ekonomiczna),
  • Analiza ryzyka i wrażliwości.

Opis paragrafu 439 "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii" wskazuje, że paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji. Podkreślam słowa "realizowanych inwestycji". Biorąc to pod uwagę oraz stwierdzenie zawarte w pytaniu, że chodzi o fazę przedinwestycyjną projektu, wydatek ten należy uznać za bieżący.

Odp. Piotr Wieczorek

specjalista ds. rachunkowości, praktyk kontroli i certyfikowany szkoleniowiec

©℗

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK