Wideoszkolenie

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 11/2020, data dodania: 28.10.2020

KIS: Kod GTU_10 w nowym JPK_VAT

PYTANIE REDAKCJI PRB

W przygotowanych wyjaśnieniach (https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/#gtu) wskazano, że oznaczenie GTU_10 dotyczące dostawy budynków, budowli i gruntów obejmuje sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntu, a także kod ten należy stosować do leasingu finansowego budynku, budowli, gruntów.

Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją kodem GTU_10 należy również oznaczać inne czynności wynikające z zawartych umów, nazwanych przez organy podatkowe wrażliwymi? Czy czytając literalnie będzie to tylko sprzedaż budynków, budowli, gruntów, użytkowanie wieczyste, leasing, czy również będzie to wynajem (lokali mieszkalnych, użytkowych, obiektów sportowych), dzierżawa tych nieruchomości?

Jakie działania związane z „dostawą budynków, budowli i gruntów” realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego powinny być ujmowane w nowym JPK z kodem GTU_10?

W związku z wątpliwościami Redakcja „PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej” zwraca się z prośbą o bardzo pilną odpowiedź.

Odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej

Odpowiadając na pytanie informujemy, że oznaczenie GTU_10 stosuje się do faktur dokumentujących dostawę budynków, budowli i gruntów. Zatem w stosunku do usług najmu lokali i dzierżaw nieruchomości oznaczenie GTU_10 nie znajdzie zastosowania.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione.

Odpowiedź KIS na pytanie redakcji PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej

z 30 września 2020 r.

Podstawa prawna:

  • § 10 ust. 3 lit. j rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127)

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK