Wideoszkolenie

Rachunkowość Budżetowa 19/2020, data dodania: 28.09.2020

Korekta błędnego oznaczenia GTU w ewidencji

Jak skorygować błędny kod GTU w sytuacji, gdy faktura została wystawiona z prawidłowym oznaczeniem GTU, a błąd popełniono podczas wprowadzania jej do ewidencji?

ODPOWIEDŹ

W przypadku, gdy kod GTU został prawidłowo zastosowany na wystawionej fakturze VAT, a błąd popełniono podczas ujmowania jej w ewidencji, korektę można przeprowadzić w pliku na dwa sposoby:
  1. przez całkowite zastąpienie błędnego wpisu prawidłowym,
  2. przez pozostawianie błędnego zapisu i dodawanie dwóch kolejnych, tj.: pierwszego stornującego o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych w polach "K" oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU.

UZASADNIENIE

Tak zwany nowy JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który składał się z dwóch części:
  1. ewidencji VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres),
  2. deklaracji VAT (deklaracji VAT-7 i VAT-7K).
Za okres od 1 października 2020 r. składają go wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. Choć nowy JPK co do zasady zawiera dane znajdujące się dotychczas w JPK_VAT i deklaracjach VAT-7/VAT-7K, to ewidencja sprzedaży zawiera także oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług, o których mowa w § 10 ust. 3 rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Zakwalifikowanie faktury do danego kodu produktu odbywa się poprzez zaznaczenie "1" we właściwym polu - pod symbolem od GTU_01 do GTU_13. Jeśli dana faktura sprzedaży nie kwalifikuje się pod żaden z symboli, to pod każdym z nich pozostawia się puste pole.
Skoro w analizowanym przypadku kod GTU został prawidłowo zastosowany na wystawionej fakturze VAT, a błąd popełniono podczas ujmowania jej w ewidencji, to jak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów, korektę można przeprowadzić w pliku na dwa sposoby:
  1. przez całkowite zastąpienie błędnego wpisu prawidłowym,
  2. przez pozostawianie błędnego zapisu i dodanie dwóch kolejnych - stornującego o identycznych danych (w tym błędnym oznaczeniu GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych w polach "K" oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU.
Pierwszy ze wskazanych sposobów jest preferowany, gdy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku, który zawiera błąd.

Trzeba pamiętać, że nieprawidłowe przyporządkowanie kodów GTU może skutkować nałożeniem na podatnika sankcji. Może ona wynosić 500 zł za każdy błąd, jednak podatnik może jej uniknąć, jeśli w ciągu 14 dni od wykrycia błędu (przez siebie lub fiskusa) dokona korekty pliku JPK lub złoży stosowne wyjaśnienia.

ZAPAMIĘTAJ!

Za każdy błąd popełniony w JPK_V7M lub JPK_V7K grozi sankcja w wysokości 500 zł. Będzie ona nakładana na podatnika, w przypadku gdy nie skoryguje błędu w ciągu 14 dni od wezwania przez organ podatkowy.

Podstawa prawna

  • art. 99, art. 109 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. 2020 poz. 1106)

  • rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127)

©℗

MAŁGORZATA MASŁOWSKA

prawnik specjalizujący się w tematyce prawa podatkowego i prawa pracy, redaktor merytoryczny dwutygodnika "Rachunkowość Budżetowa"

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK