Wideoszkolenie

Biuletyn VAT 8/2020, data dodania: 31.07.2020

Które usługi niematerialne będą musiały mieć w nowym JPK oznaczenie GTU_12

W nowym JPK_VAT w części ewidencyjnej usługi o charakterze niematerialnym, tj. usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, będą musiały być oznaczane kodem GTU_12. Ustawodawca nie zdefiniował jednak tych usług. MF, odpowiadając na pytanie podatnika o definicję, wskazał, że można pomocniczo posługiwać się klasyfikacją PKWiU 2015.

W ustawie o podatku od towarów i usług jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji wymienionych w pytaniu usług o charakterze niematerialnym, które będzie należało oznaczać GTU_12. Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocne w tym przypadku może być PKWiU:

  1. doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.01, 62.02.02, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,

  2. księgowe: 69.20.2

  3. prawne: 69.1

  4. zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1

  5. marketingowe: 73.11.12

  6. firm centralnych: 70.1

  7. reklamowych: 73.1

  8. badania rynku i opinii publicznej: 73.2

  9. badań naukowych i prac rozwojowych: 72.

  10. usług szkoleniowych: 85.

oprac. Joanna Dmowska

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK