Wideoszkolenie

Monitor Księgowego 5/2020, data dodania: 16.04.2020

Faktur uproszczonych nie trzeba wykazywać w JPK_VAT

Ministerstwo Finansów podało informację, że paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone, wystawione zgodnie z ustawą VAT, nie muszą być wykazywane odrębnie w nowym JPK_VAT - w okresie do 31 grudnia 2020 r. Według MF takie rozwiązanie obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r., mimo że termin wejścia w życie rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przesunięto na 1 lipca 2020 r.

Fakturami uproszczonymi są paragony fiskalne do kwoty 450 zł brutto (100 euro), które zawierają numer NIP nabywcy. Problem z ewidencjonowaniem tych faktur i ich wykazywaniem w JPK_VAT wynika stąd, że ich numery nie są uwidocznione w raporcie kasowym. Nie jest też jasne jaki numer jest tu "numerem faktury". Okazało się, że problem ten nie jest na ten moment rozwiązywalny. Dlatego też MF wprowadził okres przejściowy, który według Ministerstwa trwa od 1 kwietnia do końca 2020 r. W tym okresie podatnicy nie muszą więc ujmować paragonów uznawanych za faktury odrębnie w ewidencji VAT i wykazywać w JPK_VAT.

Co prawda rozporządzenie wprowadzające przepisy o ewidencjonowaniu zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r., ale MF twierdzi, że przepisy przejściowe o fakturach uproszczonych obowiązują już od 1 kwietnia. Pomijając wątpliwości legislacyjne co do takiego twierdzenia, niewątpliwie stanowisko MF należy uznać za korzystne dla podatników. Dzięki temu - choćby czasowo - zostali oni uwolnieni od problemu wykazywania tych faktur w JPK_VAT.

Komunikat MF z 15 kwietnia 2020 r. pt. "Faktury uproszczone a JPK_VAT" - opubl. na www.podatki.gov.pl

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna MONITORA księgowego

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK