Wideoszkolenie

Nowelizacja egzekucji podatków gminnych

LEKCJE:
Wideo
1 / 1
Z tego webinarium można dowiedzieć się m.in.:
• jak od 30 lipca 2020 r. będzie przebiegać windykacja i egzekucja podatków?
• jak na egzekucję podatków wpływa nowy zapis art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej – rozliczanie wpłat na najstarszą zaległość?
• czy i kiedy wierzyciel może zrezygnować od egzekucji?
• nowe wzory upomnień – jak wyglądają i kiedy wchodzą w życie?
• jak prawidłowo sporządzić i przekazać tytuł wykonawczy, zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy? Jakie dokumenty należy załączyć do tytułu wykonawczego?
• Jakie są nowe uprawnienia wierzyciela do ujawniania majątku dłużnika?
• System teleinformatyczny – nowe narzędzie do wystawiania tytułów wykonawczych – jak wójt uzyska dostęp do nowego systemu teleinformatycznego? Jak w praktyce będzie wyglądało tworzenie tytułów wykonawczych w nowym systemie?
• kiedy i w jaki sposób wierzyciel ma obowiązek wystawić dalszy tytuł wykonawczy? Jak po nowelizacji ustawy ma wyglądać dalszy tytuł wykonawczy?
• nowy rodzaj tytułu wykonawczego – kolejny tytuł wykonawczy. Kiedy wójt będzie go wystawiał? Co kolejny tytuł wykonawczy ma wspólnego z hipoteką? Kiedy do wpisu hipoteki będziemy stosować dalszy tytuł wykonawczy a kiedy kolejny tytuł wykonawczy?
Czas: 1 godzina 11 minut 1 sekunda
Data dodania: 2020-08-10
Aktualny: tak

Autor

Hanna Kmieciak

 

Praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz m.in. wydawnictw INFOR PL
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK