Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 4/2020, data dodania: 07.04.2020

Szczególne rozwiązania dla pracowników w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem

Sejm uchwalił specustawę określającą zasad i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Ustawa przewiduje, że w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonej matce lub ubezpieczonemu ojcu dziecka zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni (nie wlicza się go do zasiłku opiekuńczego przysługującego w roku przez 60 dni).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest finansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a zatem nie obciąża pracodawcy. Zasiłek ten jest przyznawany na podstawie złożonego oświadczenia i jest wypłacany na takich samych zasadach jak zwykły zasiłek opiekuńczy z wynagrodzenia chorobowego (w wysokości 80% wynagrodzenia).

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK