Wideoszkolenie

Monitor Księgowego 5/2020, data dodania: 15.05.2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - przedłużony do 14 czerwca

Rodzice m.in. dzieci w wieku do lat 8 oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 18 nadal będą mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego ze względu na zamknięcie placówek oświatowych z powodu COVID-19. Okres pobierania tego zasiłku został przedłużony do 14 czerwca 2020 r. Przedłużenie obowiązywania prawa do zasiłku dotyczy również funkcjonariuszy służb mundurowych oraz rolników i ich domowników.

Przedłużone prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego będzie przysługiwało:

  • przez okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19;
  • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19 przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki;
  • ubezpieczonemu lub funkcjonariuszowi, którzy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki

- jednak nie dłużej niż do 14 czerwca 2020 r.

Takie same zasady korzystania z przedłużonego prawa do zasiłku opiekuńczego obowiązują w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Rozporządzenia przedłużające termin przysługiwania prawa do zasiłku opiekuńczego weszły w życie z dniem 14 maja 2020 r., z mocą od 25 maja 2020 r.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 - Dz.U. z 2020 r. poz. 855

Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 - Dz.U. z 2020 r. poz. 856

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna "MONITORA księgowego"

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK