Wideoszkolenie

Monitor Księgowego 5/2020, data dodania: 17.04.2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - więcej i na dłużej

W związku z trwającą epidemią COVID-19 dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany do 26 kwietnia 2020 r. Rozszerzył się także krąg osób uprawnionych do tego świadczenia. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą też skorzystać  rodzice dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat, a także opiekunowie niepełnosprawnych osób dorosłych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej), która musi zająć się dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19.

Od 26 marca 2020 r. rozszerzono krąg osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Po zmianach zasiłek ten przysługuje rodzicom lub opiekunom sprawującym opiekę nad:

  • dziećmi do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19,
  • dziećmi legitymującymi się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz
  • pełnoletnimi osobami niepełnosprawnymi, w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

W związku z trwającą epidemią COVID-19 dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 26 kwietnia 2020 r.

Oświadczenia w sprawie wypłaty dodatkowych zasiłków opiekuńczych na nowy okres należy składać tak jak dotychczas tj. u pracodawcy lub w ZUS.

Przedłużenie okresu pobierania zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad osobami wymienionymi powyżej przysługuje również rolnikom i ich domownikom.

Podstawa prawna:

  • art. 1 pkt i 4 ustawy z 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568)

  • rozporządzenie Rady Ministrów z 10 kwietnia w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 656)

  • rozporządzenie Rady Ministrów z 10 kwietnia w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 659).

Agata Pinzuł

redaktor "MONITORA księgowego", specjalista ds. ubezpieczeń społecznych

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK