Wideoszkolenie

Monitor Księgowego 5/2020, data dodania: 22.04.2020

Kto może skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS po zmianach

18 kwietnia 2020 r.  zostały wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących zwolnienia przedsiębiorców ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Po zmianach prawo do tego zwolnienia mają osoby które rozpoczęły  pozarolniczą działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. lub jeśli są płatnikami zatrudniającymi od 1 do 49 osób albo rozliczają składki jako spółdzielnia socjalna (w tym przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń). A to oznacza, że  więcej przedsiębiorców może skorzystać z tego zwolnienia.

Nowelizacja ustawy z 2 marca 2020 r. o COVID-19 rozszerzyła katalog osób uprawnionych do zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy czy FEP. Ze zwolnienia mogą teraz skorzystać także:

  • przedsiębiorcy którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. (przed nowelizacją zwolnienie przysługiwało pod warunkiem, że przedsiębiorca rozpoczął działalność przed 1 lutego 2020 r.)
  • przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od 10 do 49 osób (w tym przypadku zwolnienie obejmuje 50% należnych składek) oraz
  • spółdzielnie socjalne bez względu na liczbę zgłoszonych pracowników.

Warto wskazać, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób otrzymają zwolnienie z opłacenia składek ZUS w wysokości 50 % należności za dany miesiąc. W pozostałych przypadkach zwolnienie wynosi 100% należności za dany miesiąc. Zwolnieniem objęte są składki zusowskie należne za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Przedsiębiorcy, którzy byli uprawnieni do zwolnienia ze składek ZUS od 1 marca 2020 r. zgodnie ze złożoną deklaracją rozliczeniową za ten miesiąc, a którzy opłacili składki ZUS za ten miesiąc, mogą wystąpić do ZUS o ich zwrot (art. 24 ustawy systemowej).

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 31zo ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

  • art. 113 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - Dz.U. z 2020 r., poz. 695

Agata Pinzuł

redaktor "MONITORA księgowego", specjalista ds. ubezpieczeń społecznych

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK