Poradnik Rachunkowości Budżetowej 5/2020, data dodania: 15.05.2020

UOKiK: Informacja Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK o rozszerzeniu możliwości udzielania dodatkowego wsparcia przez JST

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 31 marca 2020 r., poz. 568) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 17 kwietnia 2020 r., poz. 695), pismem DMP-1.52.29.2020.RZ z dnia 7 maja 2020 r. Dyrektor Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurentów Pan Piotr Pełka wystosował do organów podatkowych pismo, odnoszące się do rozszerzenia możliwości udzielania dodatkowego wsparcia przez JST.

Informacja Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK o rozszerzeniu możliwości udzielania dodatkowego wsparcia przez JST

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK