Monitor Księgowego 1/2020, data dodania: 09.01.2020

Ograniczanie zatorów płatniczych

Od 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie pakiet zmian w przepisach, których celem jest ograniczanie zatorów płatniczych. Celem zmian jest zmniejszenie zjawiska nadmiernego wydłużania terminów płatności oraz uchylania się od zapłaty. W ramach tego pakietu została wprowadzona ulga na złe długi w przepisach o podatkach dochodowych.

Zmiany wprowadzono również w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Jej tytuł został zmieniony na ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Jest to uzasadnione tym, że w wyniku nowelizacji dodano przepisy regulujące postępowanie przed Prezesem UOKiK w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

W ramach przepisów tej ustawy, m.in.:

  • zróżnicowano wysokość rekompensat za poniesione koszty związane z odzyskiwaniem należności (po zmianach wynoszą one odpowiednio: 40 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych, 70 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 zł, ale niższa niż 50 000 zł oraz 100 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 zł),
  • podniesiono wysokość odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych o 2 pkt proc., tj. do 11,5 proc., tak, aby kredytowanie się kosztem firm było droższe niż uzyskanie pieniędzy np. z kredytu komercyjnego. Jedynie w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy, odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie, tj. 9,5 proc.

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych - Dz.U. z 2019 r. poz. 1649

Ewa Sławińka

prawnik, redaktor naczelna MONITORA księgowego

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK